Aktuellt

I verksamheten

Analys | Johan Larnefeldt
21 Januari 2016

"Krigshandlingar är ett medel för politisk påverkan, och om en aktör kan påverka oss genom att skapa störningar i våra viktigaste samhällsfunktioner så är det (från dennes perspektiv) att föredra framför militär konfrontation."

Kalender

Kommande verksamhet

Kalender
  • Alla
  • Seminarier
  • Utbildning
  • Minister för en dag
10
Feb

Det psykologiska försvaret – nedrustat, eller...?

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

10 Februari 2016, klockan 10:00 - 11:15

12
Feb

Säkerhetspolitiska vägval

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

12 Februari 2016, klockan 09:00 - 17:00

17
Feb

Rapportering om kris och krig

Skurup folkhögskola

17 Februari 2016 - 18 Februari 2016

18
Feb

Försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – hur och med vem?

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

18 Februari 2016, klockan 09:00 - 10:30

24
Feb

Lärdomar från Afghanistan

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

24 Februari 2016, klockan 09:00 - 10:45

24
Feb

Samtal med: Robert Egnell

Webbinarium

24 Februari 2016, klockan 16:00 - 16:30

08
Mar

Kommunikation i kris

Södertörn högskola

8 Mars 2016, klockan 09:00 - 16:00

Kommande seminarier

10
Feb

Det psykologiska försvaret – nedrustat, eller...?

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

10 Februari 2016, klockan 10:00 - 11:15

18
Feb

Försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – hur och med vem?

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

18 Februari 2016, klockan 09:00 - 10:30

24
Feb

Lärdomar från Afghanistan

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

24 Februari 2016, klockan 09:00 - 10:45

24
Feb

Samtal med: Robert Egnell

Webbinarium

24 Februari 2016, klockan 16:00 - 16:30

Kommande utbildningar

12
Feb

Säkerhetspolitiska vägval

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

12 Februari 2016, klockan 09:00 - 17:00

17
Feb

Rapportering om kris och krig

Skurup folkhögskola

17 Februari 2016 - 18 Februari 2016

08
Mar

Kommunikation i kris

Södertörn högskola

8 Mars 2016, klockan 09:00 - 16:00

11
Mar

Sårbarhet och krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fleminggatan 14

11 Mars 2016, klockan 09:00 - 17:00

08
Apr

Det militära försvaret

Försvarsmakten Högkvarteret, Lidingövägen 24

8 April 2016, klockan 08:30 - 17:00

Kommande Minister för en dag

10
Feb

Bromma gymnasium

Armémuseum, Stockholms län

10 Februari 2016, klockan 13:00 - 16:30

11
Feb

Thorén Business School Stockholm

Armémuseum, Stockholms län

11 Februari 2016, klockan 13:00 - 16:30

12
Feb

Kunskapsgymnasiet Globen

Armémuseum, Stockholms län

12 Februari 2016, klockan 08:15 - 11:30

12
Feb

Fria Läroverken

Kalmar, Kalmar län

12 Februari 2016, klockan 08:15 - 11:30

12
Feb

Fria Läroverken

Kalmar, Kalmar län

12 Februari 2016, klockan 12:30 - 15:45

12
Feb

Thorén Business School Örebro

Örebro, Örebro län

12 Februari 2016, klockan 12:30 - 16:00

17
Feb

Handelshögskolan Stockholm

Stockholm, Stockholms län

17 Februari 2016, klockan 13:30 - 17:00

FoF Play

Direkt och i efterhand

Ett samtal om desinformation och vikten av ett psykologiskt försvar.

Direktsändning: 10 Februari 2016, klockan 10:00 - 11:15

Rikskonferensen 2016

Inspelat: 12 Januari 2016

Inspelat: 12 Januari 2016

Inspelat: 12 Januari 2016

Inspelat: 15 December 2015

Helena Lindberg Foto: MSB

Inspelat: 9 December 2015

Inspelat: 25 November 2015

Inspelat: 24 November 2015

Debatt och analys

Opinion, analyser och reportage

Analys | Johan Larnefeldt
20 Januari 2016

Analys | Johan Larnefeldt
19 Januari 2016

Opinion | Ida Texell
12 Januari 2016

Opinion | Mikael Toll
12 Januari 2016

Artiklar

Senaste publicerade

Opinion

Ansvar för krisberedskap?

12 Januari 2016

Säkerhetspolitik i skolan

11 Januari 2016

Omvärldsbevakning

Media, myndigheter och samhällsinformation

Omvärldsbevakning

Sociala medier och bloggar

Twitter

Vi följer #säkpol

Försvarsbloggar

Geopolitiken talar för Nato

8 Februari 2016 | webbadmin

Ett av Stalins största projekt lever

7 Februari 2016 | Lars Gyllenhaal

Sverige; Finland och Nato

6 Februari 2016 | webbadmin

Neverending Story

4 Februari 2016 | Jägarchefen

En arméchef och framing-effekter

2 Februari 2016 | Wiseman

Bloggar

frihet till dödshjälp - min interpellation

6 Februari 2016 | Staffan Danielsson

Språket en del av kulturarvet

5 Februari 2016 | Annicka Engblom

Finland och Sverige – hand i hand in i Nato?

3 Februari 2016 | Karlis Neretnieks

Att vara lydig, att gläfsa i takt

1 Februari 2016 | brixski

STORA Utmaningar -även med minskad flyktingström.

31 Januari 2016 | Staffan Danielsson

Kort om några av våra verksamheter

Minister för en dag

Utbildning

Minister för en dag är en upplevelsebaserad utbildning om internationella konflikter.

Varje år genomför vi utbildningen med ca 400 grupper och möter över 10 000 deltagare, främst i åldrarna 16-19 år.

Seminarier

Seminarier och konferens

Alla våra seminarier är kostnadsfria och öppna för alla.

Under ett år genomför vi över 50 seminarier om svensk försvars- och säkerhetspolitik och frågor som rör samhällets säkerhet.

Studieresor

Seminarier och konferens

Varje år arrangerar vi två studieresor. På våren åker vi en lite längre resa och på hösten en kortare.

Alla resor sker till självkostnadspris och vår målsättning är att skapa en stor bredd i vår delegation.

Rikskonferensen

Seminarier och konferens

Som du säkert redan vet är vi stolta över att årligen få bjuda in representanter från hela samhället till en tre dagars konferens i fjällmiljö.

Rikskonferensen genomförs årligen i mitten av januari.

Journalistutbildning

Utbildning

Folk och Försvar arrangerar utbildningar för blivande journalister om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Utbildningen är till största delen en scenariobaserad övning i rapportering om kris och krig.

Försvars och Säkerhetsakademin

#UngSäk

Varje år bjuder Folk och Försvar – med stöd av Försvarsmakten, MSB och Försvarshögskolan – in 20 unga engagerade till en exklusiv akademi, som erbjuder fördjupad kunskap inom säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

 

Våra medlemsorganisationer

A

Advokatsamfundet

Allmänna Försvarsföreningen

 

B

Bilkåren

Brandskyddsföreningen

Sverige

 

C

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

Civilekonomerna

 

D,F

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Folksam

Fredsbaskrarna

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

G, H, I

Insatsingenjörernas Riksförbund

 

J

Jusek

 

K

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademin

Kungliga Örlogsmannasällskapet

 

L

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Livmedelshandlarna

 

M

Moderata Ungdomsförbundet

 

N,O

Officersförbundet

P

Polisförbundet

 

Q,R

Riksförbundet Hem och Samhälle

Rikshemvärnsrådet

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Rädda Barnen

 

S

Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

S-kvinnor

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Svensk Handel

Svensk Soldat

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundklubben

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Svenska Kyrkan

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Swedish Association of Civil Security (SACS)

Säkerhets- och försvarsföretagen

 

T

Teknikföretagen

Tull Kust

Tjänstemännens Centralorganisation

 

U

Ung Pirat

Ung Vänster

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...