Aktuellt

I verksamheten

Opinion | Andreas Weiborn
17 Augusti 2015

"Debatten om frivillighetens roll i svensk krishantering bör utgå från avnämarnas behov och intressen, men den måste också beakta och ta hänsyn till frivillighetens kapaciteter och förmågor."

Kalender

Kommande verksamhet

21
Sep

Koreanska halvön – en bedräglig fred?

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

21 September 2015, klockan 14:00 - 15:00

23
Sep

Att förebygga konflikter och bygga fred - erfarenheter och framtida utmaningar

Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan

23 September 2015, klockan 11:00 - 13:00

26
Sep

Nya utmaningar för Sveriges säkerhet

Stora Rör, Öland

26 September 2015, klockan 11:30 - 13:00

22
Nov

Studieresa till Kiev

Kiev, Ukraina

22 November 2015 - 25 November 2015

FoF Play

Direkt och i efterhand

Direktsändning: 21 September 2015, klockan 14:00 - 15:00

Debatt och analys

Opinion, analyser och reportage

Artikel | Folk och Försvar
28 Juni 2015

Analys | Minou Sadeghpour & Lars Hedström
24 Juni 2015

Opinion | Dan Wennerholm
16 Juni 2015

Artikel | Zebulon Carlander
12 Juni 2015

Artiklar

Senaste publicerade

Artiklar

Omvärldsbevakning

Media, myndigheter och samhällsinformation

Försvarsmakten.se

Strålande hinder
Sanering kräver tålamod

Omvärldsbevakning

Sociala medier och bloggar

Twitter

Vi följer #säkpol

Försvarsbloggar

Våra oförsvarade kärnkraftverk

2 September 2015 | webbadmin

När bör krigsslutet firas?

1 September 2015 | Lars Gyllenhaal

Likväl rör hon sig

31 Augusti 2015 | webbadmin

Delårsrapport och Försvarsdebatt

28 Augusti 2015 | Signatory

Bry er om och hedra våra veteraner

27 Augusti 2015 | webbadmin

Bloggar

Modigt och rätt av Annie Lööf m fl om Nato!

31 Augusti 2015 | Staffan Danielsson

Hultqvistdoktrinen

31 Augusti 2015 | Annika Nordgren Christensen

S/MP minskar något jordbrukets dieselskatt

31 Augusti 2015 | Staffan Danielsson

Kort om några av våra verksamheter

Minister för en dag

Utbildning

Minister för en dag är en upplevelsebaserad utbildning om internationella konflikter.

Varje år genomför vi utbildningen med ca 400 grupper och möter över 10 000 deltagare, främst i åldrarna 16-19 år.

Seminarier

Seminarier och konferens

Alla våra seminarier är kostnadsfria och öppna för alla.

Under ett år genomför vi över 50 seminarier om svensk försvars- och säkerhetspolitik och frågor som rör samhällets säkerhet.

Studieresor

Seminarier och konferens

Varje år arrangerar vi två studieresor. På våren åker vi en lite längre resa och på hösten en kortare.

Alla resor sker till självkostnadspris och vår målsättning är att skapa en stor bredd i vår delegation.

Rikskonferensen

Seminarier och konferens

Som du säkert redan vet är vi stolta över att årligen få bjuda in representanter från hela samhället till en tre dagars konferens i fjällmiljö.

Rikskonferensen genomförs årligen i mitten av januari.

Journalistutbildning

Utbildning

Folk och Försvar arrangerar utbildningar för blivande journalister om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Utbildningen är till största delen en scenariobaserad övning i rapportering om kris och krig.

Försvars och Säkerhetsakademin

#UngSäk

Varje år bjuder Folk och Försvar – med stöd av Försvarsmakten, MSB och Försvarshögskolan – in 20 unga engagerade till en exklusiv akademi, som erbjuder fördjupad kunskap inom säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

 

Våra medlemsorganisationer

A

Advokatsamfundet

Allmänna Försvarsföreningen

 

B

Bilkåren

Brandskyddsföreningen

Sverige

 

C

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

Civilekonomerna

 

D,F

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Folksam

Fredsbaskrarna

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

G, H, I

Insatsingenjörernas Riksförbund

 

J

Jusek

 

K

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademin

Kungliga Örlogsmannasällskapet

 

L

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Livmedelshandlarna

 

M

Moderata Ungdomsförbundet

 

N,O

Officersförbundet

P

Polisförbundet

 

Q,R

Riksförbundet Hem och Samhälle

Rikshemvärnsrådet

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Rädda Barnen

 

S

Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

S-kvinnor

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Svensk Handel

Svensk Soldat

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundklubben

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Svenska Kyrkan

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Swedish Association of Civil Security (SACS)

Säkerhets- och försvarsföretagen

 

T

Teknikföretagen

Tull Kust

Tjänstemännens Centralorganisation

 

U

Ung Pirat

Ung Vänster

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...