Aktuellt

I verksamheten

OPINION | CYBERSÄKERHET
19 Oktober 2018

Försvarsutskottets ordförande Niklas Karlsson (S) skriver idag att regeringen Löfven under den gångna mandatperioden vidtagit en rad kraftfulla åtgärder för att stärka cybersäkerheten.
 
Försvarsutskottets vice ordförande Beatrice Ask (M) skriver att cybersäkerhetssituationen i Sverige är bekymmersam. Moderaterna anser att det behöver införas en central funktion på regeringskansliet för samordning och styrning av cybersäkerhetsfrågorna.

Kalender

Kommande verksamhet

Kalender
  • Alla
  • Seminarier
  • Utbildning
  • Minister för en dag
24
Oct

Cybersäkerhet – vad kan Norge och Sverige lära av varandra?

Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm

24 Oktober 2018, klockan 15:30 - 17:00

Kommande seminarier

24
Oct

Cybersäkerhet – vad kan Norge och Sverige lära av varandra?

Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm

24 Oktober 2018, klockan 15:30 - 17:00

Kommande utbildningar

Det finns inga händelser just nu.

Kommande Minister för en dag

24
Oct

Uddevalla gymnasieskola

Uddevalla, Västra Götalands län

24 Oktober 2018, klockan 13:00 - 16:30

25
Oct

St:a Ragnhildgymnasiet

Södertälje, Stockholms län

25 Oktober 2018, klockan 08:30 - 11:30

25
Oct

Hulebäcksgymnasiet

Mölnlycke, Västra Götalands län

25 Oktober 2018, klockan 08:30 - 12:00

25
Oct

St:a Ragnhildgymnasiet

Södertälje, Stockholms län

25 Oktober 2018, klockan 12:30 - 15:30

25
Oct

Hulebäcksgymnasiet

Mölnlycke, Västra Götalands län

25 Oktober 2018, klockan 13:00 - 16:30

26
Oct

Lund Universitet

Lund, Skåne län

26 Oktober 2018, klockan 08:30 - 12:00

26
Oct

Tumba Gymnasium

Armémuseum, Stockholms län

26 Oktober 2018, klockan 08:30 - 12:00

FoF Play

Direkt och i efterhand

Direktsändning: 24 Oktober 2018, klockan 15:30 - 17:00

Seminarier och konferens

Se våra seminarier i efterhand

Samtal med:

En intervjuserie om svensk försvars- och säkerhetspolitik

Samtal med: Samtal med Dan Eliasson

Inspelat: 12 September 2018

Samtal med: Mattias Ardin

Inspelat: 18 April 2018

Samtal med: Johan Kuylenstierna

Inspelat: 28 Mars 2018

Samtal med: Jan Eliasson

Inspelat: 14 Februari 2018

Debatt och analys

Opinion, analyser och reportage

OPINION | NIKLAS KARLSSON
19 Oktober 2018

OPINION | BEATRICE ASK
18 Oktober 2018

ARTIKEL | FOLK OCH FÖRSVAR
3 September 2018

ARTIKEL | FOLK OCH FÖRSVAR
17 Augusti 2018

Artiklar

Senaste publicerade

Omvärldsbevakning

Media, myndigheter och samhällsinformation

Omvärldsbevakning

Sociala medier och bloggar

Twitter

Vi följer #säkpol

Försvarsbloggar

EU

22 Oktober 2018 | webbadmin

Kampen om öarna

21 Oktober 2018 | Jägarchefen

Om världens undergång

18 Oktober 2018 | Morgonsur

Efter tre dagar – tomma hyllor

15 Oktober 2018 | webbadmin

Amerikanska officerares invasionshandbok

11 Oktober 2018 | Lars Gyllenhaal

Kort om några av våra verksamheter

Minister för en dag

Utbildning

Minister för en dag är en upplevelsebaserad utbildning om internationella konflikter.

Varje år genomför vi utbildningen med ca 400 grupper och möter över 10 000 deltagare, främst i åldrarna 16-19 år.

Seminarier

Seminarier och konferens

Alla våra seminarier är kostnadsfria och öppna för alla.

Under ett år genomför vi över 50 seminarier om svensk försvars- och säkerhetspolitik och frågor som rör samhällets säkerhet.

Studieresor

Seminarier och konferens

Varje år arrangerar vi två studieresor. På våren åker vi en lite längre resa och på hösten en kortare.

Alla resor sker till självkostnadspris och vår målsättning är att skapa en stor bredd i vår delegation.

Rikskonferensen

Seminarier och konferens

Som du säkert redan vet är vi stolta över att årligen få bjuda in representanter från hela samhället till en tre dagars konferens i fjällmiljö.

Rikskonferensen genomförs årligen i mitten av januari.

Journalistutbildning

Utbildning

Folk och Försvar arrangerar utbildningar för blivande journalister om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Utbildningen är till största delen en scenariobaserad övning i rapportering om kris och krig.

Försvars och Säkerhetsakademin

#UngSäk

Varje år bjuder Folk och Försvar – med stöd av Försvarsmakten, MSB och Försvarshögskolan – in 20 unga engagerade till en exklusiv akademi, som erbjuder fördjupad kunskap inom säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

 

Våra medlemsorganisationer

A

Advokatsamfundet

Allmänna Försvarsföreningen

 

B

Bilkåren

Brandskyddsföreningen

 

C

Centerkvinnorna

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

Civilekonomerna

 

E, F

Europeiska Ungdomsparlamentet

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Folksam

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Föreningen Svenskt Flyg

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

 

G

Grön Ungdom

H, I

Hela Sverige ska Leva

Insatsingenjörernas Riksförbund

Invidzonen

 

J

Jusek

 

K

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Kungliga Örlogsmannasällskapet

 

L

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Livsmedelshandlarna

 

M

Moderata Ungdomsförbundet

 

N, O

Naturvetarna
Officersförbundet

 

P

Polisförbundet

R

Reservofficerarna

Rikshemvärnsrådet

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Rädda Barnen

 

S

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

S-kvinnor

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Stöldskyddsföreningen

Svensk Handel

Svensk Soldat

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundklubben

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Kyrkan

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet 

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Läkarförbund

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

Swedish Association of Civil Security

Säkerhetsbranschen

Säkerhetsföretagen

Säkerhets- och försvarsföretagen

 

T

Teknikföretagen

Tjänstemännens Centralorganisation

Tull Kust

 

U

Ung Media

Ung Pirat

Ung Vänster

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...