06
Jul
Foto: Pixabay

Vårt digitaliserade samhälle - hur sårbara är vi?

Plats: Säkerhetspaviljongen, Tavernatältet, Wisby strand, Strandvägen 4

Datum och tid; -

Seminariet arrangeras tillsammans med Stöldskyddsföreningen

Det uppkopplade samhället medför möjligheter, men även komplexa säkerhetshot. Kontinuerliga it-attacker, dataintrång och påverkansförsök utmanar samhällsfunktioner och hotar det öppna samhället. Vilka står bakom brotten? Hur ska detta mötas inom och i samverkan mellan det offentliga och privata?

Program

Moderator: Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar

11:00 Inledning
Lena Bartholdson, Folk och Försvar
Annika Brändström, VD, Stöldskyddsföreningen

11:05 Det uppkopplade samhället: hur påverkar det oss?
Karin Pettersson, politisk chefsredaktör, Aftonbladet
Alexandra Ivanov, ledarskribent, Svenska Dagbladet

11:20 Sårbarhet, konsekvenser och beredskap
Patrik Fältström, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen, Netnod
Björn Andersson, verksamhetsspecialist, Nationellt IT-brottscentrum
Åke Holmgren, chef enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet, MSB
Annica Bergman, chef nätverksavdelningen, PTS

11:55 Hur säkerställer vi tilltro till den digitaliserade framtiden?
Åsa Lindestam (S), vice ordförande försvarutskottet
Daniel Bäckström (C), ledamot försvarsutskottet

12:15 Seminariet avslutas

 

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta johanna.mathiasson@folkochforsvar.se,
08- 588 824 98.

Ett samtal om sårbarheter och möjligheter i ett digitaliserat samhälle.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Foto: Wikimedia Commons/Helena Simonsson

Folk och Försvar i Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen. 

Folk och Försvars seminarier 2018

Hösten 2018 går Sverige till val. Hotet mot demokratin och inte minst rapporterna om påverkan och manipulation av val och folkomröstningar i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien de senaste åren har satt fokus på påverkanskampanjer, desinformation och propaganda. Vilka lärdomar har Sverige dragit och hur ska vi arbeta för att skydda den viktigaste grundpelaren i det öppna demokratiska samhället: de fria, hemliga valen samt en öppen och fri debatt och åsiktsbildning i samband med dessa?

Drygt två år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden 2016-2020 har Försvarsmakten bland annat genomfört den första försvarsmaktsövningen sedan det tidiga 1990-talet och utvecklingen av ett nytt totalförsvar är prioriterat. Men i perspektivstudien radas utmaningarna för Försvarsmakten upp och efter 2020 sjunker den operativa förmågan om inte mer resurser skjuts till, har överbefälhavaren konstaterat. Hur ser framtidens försvarsmakt ut och vad ska den kunna?

Cyberområdet är en arena där tidigare regler för konflikthantering inte tycks gälla. Där en angripare kan dölja sin identitet relativt enkelt och där angreppet kan kosta lite, såväl politiskt som ekonomiskt, i jämförelse med den skada som det kan åstadkomma. Sverige är inte förskonat från cyberangrepp så hur ska ett svenskt försvar mot hoten se ut? Vilka resurser ska det bestå av och hur ser strategin ut för att nå målet: ett cybersäkert samhälle?

Almedalen 2018

Foto: Försvarsmakten/Bezav Mahmod
02
Jul

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

2 Juli 2018, klockan 15:00 - 16:00

 

03
Jul

Wisby Strand, Strandvägen 4

3 Juli 2018, klockan 13:15 - 14:45

05
Jul

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

5 Juli 2018, klockan 10:00 - 12:00

 

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...