Ett framväxande totalförsvar

Lördagen den 1 oktober genomförde Folk och Försvar ett seminarium på Öland inom ramen för ”Totalförsvar Öland”, ett helgdagsarrangemang som genomförs under den årligt återkommande Skördefesten. Fredrik Müller-Hansen, utbildningsansvarig vid Folk och Försvar, var på plats. Här berättar han om seminariet.

 

Temat för årets seminarium var totalförsvaret, det vill säga den samhällsverksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig, där Försvarsmakten ansvarar för det militära försvaret och där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvara för det civila försvaret.

Vikten av en återupptagen totalförsvarsplanering underströks i regeringens inriktningsproposition för försvaret som klubbades av riksdagen 2015. I inriktningspropositionen går det att läsa att ” Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret”.  Beslutet är intressant av en rad anledningar. För det första har det inte funnits en totalförsvarsplanering i Sverige under många år. För det andra så bedöms nu det säkerhetspolitiska läget vara så pass allvarligt att ett utvecklat totalförsvar bedöms som nödvändigt för att säkerställa skyddet av Sverige.

Vad som anses med det militära försvaret är tämligen självförklarande. Men vad menas egentligen med ”civilt försvar”? Vad som är viktigt att understryka är att civilt försvar inte är en organisation. Det är den verksamhet som civila aktörer bedriver för att möjliggöra för samhället att hantera olika situationer vid höjd beredskap. Målen för det civila försvaret är tre till antalet: 1) värna civilbefolkningen, 2) säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och 3) bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Målen för det civila försvaret sammanfaller till viss del med målen för samhällets säkerhet. Punkt två kan vara värd att lyfta lite extra; Sverige är ett högteknologiskt land, där ägandeskapet av en rad samhällsviktiga funktioner (el, tele, vatten, IT) inte ligger hos staten utan olika privata aktörer. Det betyder att förutom relevanta myndigheter, kommuner och länsstyrelser så är också det privata näringslivet en väldigt viktig komponent i det civila försvaret.

Enligt MSB är det punkt tre som nu prioriteras, dvs stödet till Försvarsmakten. Och det kanske inte är så konstigt – det säkerhetspolitiska läget ser ut som det gör och att bidra till Försvarsmaktens förmåga kanske är något mer konkret än de övriga två målen – och därmed lättare att operationalisera. Plus att Försvarsmakten inte längre har egna resurser inom detta område.

Vad gäller seminariet som Folk och Försvar arrangerade så deltog bland annat statssekreterare Jan Salestrand (Försvarsdepartementet), ÖB Micael Bydén och generaldirektör Helena Lindberg (MSB). Ett budskap som kom fram i diskussionerna var att det är bråttom att komma igång med totalförsvarsplaneringen. Det är inte ett akut läge, men den rådande situationen kräver ett visst mått av hast.

I den efterföljande diskussionen så deltog Allan Widman (L), Kalle Olsson (S), Annette Rihagen (ordförande FOS) och Martin Tunström (politisk chefredaktör på Barometern). Två områden lyftes fram av paneldeltagarna; medias roll i totalförsvaret samt frivilligrörelsens roll. Den förstnämnda är särskilt intressant så till vida att vi lever i tider av informationskrigföring från olika stater och andra aktörer. Medias roll i ett totalförsvar, och i ljuset av en konflikt som utspelar sig i ”gråzonen”, blir därför extra relevant. Den andra punkten, de frivilliga försvarsorganisationernas roll, är också viktig. Det är värt att påminna sig om att det finns ca 400 000 medlemmar i de olika frivillig-organisationerna. Vilken roll, om någon, har de i det framväxande totalförsvaret? Må hända att svaret på den frågan uteblev, men det stod klart att det är en kraft att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen av totalförsvaret.

 

Fredrik Müller-Hansen

Utbildningsansvarig, Folk och Försvar 

Fredrik Müller-Hansen, utbildningsansvarig vid Folk och Försvar, var på plats på Öland när planerna för Sveriges totalförsvar diskuterades. Här berättar han om seminariet. 

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Tillbaka

Analys

Utsikt från norra Öland.

ANALYS | JOHAN WIKTORIN
1 November 2018

Analys | Henrik Karlsson
21 December 2016

Analys | Minou Sadeghpour
27 September 2016

Opinion

OPINION | CYBERSÄKERHET
19 Oktober 2018

OPINION | NIKLAS KARLSSON
19 Oktober 2018

OPINION | BEATRICE ASK
18 Oktober 2018

Opinion | Dan Eliasson
28 Maj 2018

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...