Folk och Försvar på Europaforum

ARTIKEL | FOLK OCH FÖRSVAR

Europaforum Hässleholm startade 2002 och har i dag vuxit till en av Sveriges ledande mötesplatser för frågor som rör Europa och Sverige. En gång per år möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella Europafrågor.

- Folk och Försvars syfte är att sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhets- och försvarspolitik och EU är en av de viktigaste arenorna för svensk säkerhet. Vi är därför mycket glad att delta på Europaforum Hässleholm, säger Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne.

De senaste fem åren har Europaforum Hässleholm besökts av 12 000 seminariedeltagare och 275 föreläsare.

Seminariet "EU som utrikespolitisk aktör - på väg mot ett europeiskt försvar?"

Folk och Försvar arrangerar och modererar seminariet som äger rum mellan kl 15:00-16:00 onsdagen den 29 augusti:

Nya hotbilder och ett försämrat omvärldsläge har lett till ett ökat försvarsfokus inom EU. Britternas beslut till Brexit, att Donald Trump blivit president i USA samt en ökad oro för ett alltmer aggressivt Ryssland verkar enligt vissa vara tre av de tyngst bidragande faktorerna till varför fördjupat försvarssamarbete numera tar allt större plats på EU:s dagordning.

I december 2017 lanserade EU:s medlemsstaters stats- och regeringschefer ett nytt fördjupat försvarssamarbete, Permanent Structured Cooperation (PESCO). 23 av unionens medlemsstater, inklusive Sverige har valt att delta i samarbetet som bland annat syftar till att deltagande EU-länder ska kunna fördjupa samarbetet inom olika försvarsprojekt samt finna strukturer för att bättre samordna materiel och utbildning på området.

Är tiden kommen för EU att ta mer plats som utrikespolitisk aktör eller är det verkligen unionens roll att ägna sig åt försvarsrelaterade frågor? Är ett europeiskt försvar eftersträvansvärt? Vad innebär egentligen PESCO och vilken roll kan Sverige förväntas ta inom samarbetet?”

Moderator: Matilda Karlsson, projektledare försvarspolitik, Folk och Försvar

Paneldeltagare:
Ulf Hammarström, f.d. Direktör på Industri- och Marknadsdirektoratet på European Defence Agency (EDA)
Allan Widman (L), Ordförande Försvarsutskottet
Karin Enström (M), Gruppledare EU-nämnden
Lotta Johnsson Fornarve (V), ledamot Försvarsutskottet

Seminariet webbsänds och går att se i efterhand på Europaforums hemsida.

Utöver ovanstående seminarium modererar Folk och Försvar även två valdebatter där målgruppen i publiken är unga och främst förstagångsväljare. Paneldeltagarna är representanter från de politiska ungdomsförbunden och ämnena som kommer lyftas berör bland annat EU som global aktör, fördjupat försvarssamarbete inom unionen och gränspolitik.

Europaforum Hässleholm arrangeras av Hässleholms kommun och du kan läsa mer och se fullständigt program på projektets hemsida.

Europaforum i Hässleholm hålls den 27-30 augusti och i år deltar Folk och Försvar för första gången som medarrangör och moderator av seminariet "EU som utrikespolitisk aktör - på väg mot ett europeiskt försvar?" under onsdag 29 augusti. Folk och Försvar kommer även att moderera två valdebatter mellan de politiska ungdomsförbunden. 

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Tillbaka

Analys

Analys | Johan Larnefeldt
21 Januari 2016

Analys | Johan Larnefeldt
20 Januari 2016

Analys | Johan Larnefeldt
19 Januari 2016

Analys | Michael Sahlin
5 Januari 2016

Artiklar

ARTIKEL | FOLK OCH FÖRSVAR
3 December 2018

PODD | FOLK OCH FÖRSVAR
25 Oktober 2018

ARTIKEL | FOLK OCH FÖRSVAR
3 September 2018

Opinion

OPINION | CYBERSÄKERHET
19 Oktober 2018

OPINION | NIKLAS KARLSSON
19 Oktober 2018

OPINION | BEATRICE ASK
18 Oktober 2018

Opinion | Dan Eliasson
28 Maj 2018

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...