13
Mar

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Datum och tid; -

Erfarenheter från första världskriget visade att hela samhällsekonomin måste mobiliseras för att möta hoten från en fullskalig krigssituation. Därför påbörjades efter första världskrigets slut ett arbete med att säkra strategiska samhällsresurser vid kris och krig. Detta ledde så småningom fram till det civila försvaret som Sverige hade under ett antal decennier där näringslivet spelade en avgörande roll och begreppet K-företag blev vida känt.

Det senaste decenniet har inneburit radikala förändringar mot den utveckling som tycktes skönjas vid kalla krigets slut i början av 1990-talet. Kriget i Georgien och Ukraina samt annekteringen av Krim har återigen tagit det väpnade kriget till Europas tröskel och tydliggjort att den försvarspolitiska inriktning Sverige haft inte längre var gångbar. Därför togs en ny försvarspolitisk inriktning 2015 där nationellt försvar prioriteras. I och med detta påbörjades också planeringen av ett totalförsvar.

För att säkerställa samhällets strategiska resurser i kris och krig har nu utredningen Totalförsvarets försörjningstrygghet tillsats. Utredningens syfte är att lämna förslag på åtgärder för samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst i krig. Samt att lämna förslag på åtgärder för att stärka den försvarsmaterielrelaterade försörjningstryggheten, även över en längre tid och under olika förhållanden.

Därför bjuder nu Folk och Försvar in till ett seminarium med utredaren Elisabeth Nilsson som kommer ge en överblick av utredningsuppdraget samt experter som kommer ge en tillbakablick på hur det gamla K-företagssystemet var uppbyggt men också vilka vägar framåt de ser.
 
Varmt välkomna!

PROGRAM
Moderator: David Bruhn, programansvarig försvarspolitik, Folk och Försvar
 
13:30 Introduktion
David Bruhn, programansvarig försvarspolitik, Folk och Försvar
 
13:35 Utredningen: syfte, mål och strategi
Elisabeth Nilsson, utredare
 
13:50 K-företag – en svensk modell
Bo Richard Lundgren, senior rådgivare, tidigare bl.a. senior rådgivare Krisberedskapsmyndigheten
 
14:10 Sammanhängande planering av sektorer och näringsliv inom totalförsvaret
Pär Malmberg, Överstelöjtnant, Totalförsvarsavdelningen, Försvarsmakten
 
14:30 Totalforsvarskonseptet og fremtidens logistikkløsninger - Norges lösningar
Øystein Limoseth, Norges försvarsattaché till Sverige
 
14:50 Företagens förutsättningar i ett modernt totalförsvar
Karl Lallerstedt, ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD), Svenskt näringsliv
 
15:10 Frågor
 
15:30 Seminariet slut
 
 
Programmet är preliminärt och kan komma att justeras.
FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta david.bruhn@folkochforsvar.se,
.

Erfarenheter från första världskriget visade att hela samhällsekonomin måste mobiliseras för att möta hoten från en fullskalig krigssituation. Därför påbörjades efter första världskrigets slut ett arbete med att säkra strategiska samhällsresurser vid kris och krig. Detta ledde så småningom fram till det civila försvaret som Sverige hade under ett antal decennier där näringslivet spelade en avgörande roll och begreppet K-företag blev vida känt.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

Det finns inga händelser just nu.

Genomförda event

24
Oct

Cybersäkerhet – vad kan Norge och Sverige lära av varandra?

Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm

24 Oktober 2018, klockan 15:30 - 17:00

09
Oct

Studieresa till Warszawa för unga engagerade

Warszawa

9 Oktober 2018 - 11 Oktober 2018

29
Sep

Om krisen eller kriget kommer - vilka är hotbilderna?

Hamnen i Stora rör, Öland

29 September 2018, klockan 11:30 - 12:50

28
Sep

Ledarskap och säkerhet 2018

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

28 September 2018

18
Sep

A close security cooperation from far away - The development of the bilateral security relation between Brazil and Sweden

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

18 September 2018, klockan 09:00 - 10:00

12
Sep

Samtal med: Dan Eliasson

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

12 September 2018, klockan 16:00 - 16:30

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...