Samtal med: Gunnar Karlson
06
Dec

Samtal med: Gunnar Karlson

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Datum och tid; -

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Gunnar Karlson.

Våra förutsättningar för att skapa fred, säkerhet och stabilitet har förändrats. Dagens säkerhetspolitiska konflikter utspelar sig i allt större utsträckning i en gråzon mellan krig och fred och ett hårdare klimat, kombinerat med militär upprustning och internationell polarisering, skapar en oviss framtid. Det nationella försvaret och den territoriella suveräniteten är därför åter i fokus, globalt så väl som regionalt, och vår förmåga att skydda vår gemensamma säkerhet står som följd inför både nya och nygamla utmaningar.

Dagens säkerhetspolitiska hot och utmaningar blir allt mer komplexa. Vid sidan av mer traditionella militära maktmedel behöver försvaret av demokrati och befolkning hantera en växande gråskaleproblematik där kontroll över tillgång till information och fakta blivit centralt. Förmågan att påverka grupper och individer inom ramen för krig och konflikt utgör ett allt viktigare och mer effektivt säkerhetspolitiskt verktyg och en modern hotbild inbegriper syftet och strävanden att erodera stat och polarisera samhälle genom påverkan och formandet av sanning och osanning.

Kunskap, information och begrepp så som försvarsvilja och folkförankring är därför igen grundläggande aspekter av svenskt förvar. Strategi och planering baseras tillika så på insikt och förståelse för antagonistiska aktörers syften och tillgångar och vår förmåga att insamla och tolka information från flöden omkring oss blir därav relevant. Men hur skyddar vi oss egentligen mot påverkansoperationer i modern tid? Hur har det säkerhetspolitiska läget påverkat fenomenet samt vårt sätt att arbeta med underrättelseverksamhet? Hur ser hotbilden mot Sverige ut och vilka förmågor behövs för att möta dess utmaningar, idag och i framtiden?  

Tillsammans med chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, Gunnar Karlson diskuterar vi innebörden av påverkan, vikten av kunskap och vår förmåga att skydda stat, samhälle och demokrati i en osäker omvärld.

Vår vision

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

En gemensam idé

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta victor.canvert@folkochforsvar.se,
070-090 88 61.

Ett samtal om påverkan, kunskap och vår förmåga att försvara stat och samhälle.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

23
Jan

Bank och betalningar i kris och krig

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Gamla stan

23 Januari 2019, klockan 10:00 - 11:15

15
Mar

Studieresa till Kina

Peking, Kina

15 Mars 2019 - 24 Mars 2019

Genomförda event

15
Apr

Australia – Security Challenges in the Indo-Pacific

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

15 April 2015, klockan 09:00 - 10:00

12
Apr

Studieresa till Paris

Paris, Frankrike

12 April 2015 - 16 April 2015

11
Apr

Vår förmåga – svenskt försvar i en ny tid

Utrikespolitiskt Konvent 2015, Handelshögskolan, Göteborg

11 April 2015, klockan 14:30 - 15:30

07
Apr

#säkbar: Livsmedel och konflikt – nutid och framtid

Hurry Curry, Tyska Brinken 28, Gamla stan

7 April 2015, klockan 17:00 - 18:00

01
Apr

Mellanöstern – en lägesbild

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

1 April 2015, klockan 13:00 - 14:40

26
Mar

#säkbar: Sexuellt våld som vapen

Hurry Curry, Tyska Brinken 28, Gamla stan

26 Mars 2015, klockan 17:00 - 18:00

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...