Samtal med: Oscar Jonsson
01
Nov

Samtal med: Oscar Jonsson

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Datum och tid;

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Oscar Jonsson

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har genomgått stora förändringar de senaste åren. En turbulent utveckling i Europa så väl som globalt, i kombination med politiska chocker, har bidragit till politiska spänning, höjda försvarsanslag och en ökad militär aktivitet i regionen. Som följd av geografiskt läge och politiska förutsättningar ökar därav Östersjöområdets säkerhetspolitiska betydelse i takt med denna utveckling, men hur påverkas i grunden vårt närområde av senaste års stora omvälvningar?

En konsekvens av denna utveckling är utökad militär övningsverksamhet, vilket präglad norra Europa under den gånga hösten. Den svenska försvarsmakten genomförde en av de största övningarna på 20 år, Aurora 17, och i Ryssland iscensattes den återkommande Zapad, vilket engagerade omkring 230 000 individer i olika sekvenser enligt vissa källor. I Sverige samlades samtliga vapengrenar i syftet att öva den totala förmågan att möta ett militärt angrepp mot svenskt territorium och i Ryssland övades parallellt en uppsättning försvarsområden, från cyberkrig till logistik.

Rysk militär förmåga och säkerhetspolitiskt agerande, tillika statusen på vår egen försvarsmakt, har som följd av utvecklingen i regionen varit fokus för stora delar av den försvars-  och säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Rysk säkerhetspolitik samt syften och mål har som följd analyserats och tolkats i olika omgångar under längre tid, men i ljuset av senaste tidens aktivitet, hur skall vi förstå Rysslands långsiktiga strategi i regionen? Hur skall vi betrakta höstens stora övningar i relation till det säkerhetspolitiska läget i Östersjön och vilka förmågor övades, i Zapad så väl som Aurora? Vilka slutsatser kan vi egentligen dra och vad har vi i praktiken lärt oss, regionalt och nationellt?

Tillsammans med Oscar Jonsson, säkerhetspolitisk analytiker och doktorand vid King´s College London, diskuterar vi innebörden av militär förmåga 2017, resultatet av höstens stora militärövningar samt den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjön som följd

Vår vision

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

En gemensam idé

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta victor.canvert@folkochforsvar.se,
070-090 88 61.

Ett samtal om militär förmåga i Östersjöområdet.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

20
Feb

Samtal med: Efraim Gómez

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

20 Februari 2019, klockan 16:30 - 17:00

15
Mar

Studieresa till Kina

Peking, Kina

15 Mars 2019 - 24 Mars 2019

Genomförda event

13
Jan

Rikskonferensen 2019

Sälens högfjällshotell

13 Januari 2019 - 15 Januari 2019

19
Dec

Samtal med: Petra Tötterman Andorff

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 Stockholm

19 December 2018, klockan 16:00 - 16:30

18
Dec

Den liberala världsordningen under press - globala trender 2030

Folk och Försvar, LIlla Nygatan 14, Gamla stan

18 December 2018, klockan 10:00 - 11:00

10
Dec

Rundabordssamtal om kärnvapen och internationell säkerhetspolitik

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

10 December 2018, klockan 18:00 - 20:00

06
Dec

Studentkonferens: Perspectives on international security

Uppsala Univeristet

6 December 2018, klockan 09:15 - 15:00

05
Dec

Ukraina - När är gränsen nådd?

Myntkabinettet, Gamla Stan, Stockholm

5 December 2018, klockan 09:30 - 10:30

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...