VI SÖKER EN UTBILDNINGSANSVARIG FÖR UNGA ENGAGERADE

Publicerad: 2018-05-03
Sista ansökningsdag: 2018-05-27

Folk och Försvar

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskap och engagemang för frågor som berör vår fred, frihet och demokrati, samt verka för att frågor om försvars- och säkerhetspolitik och krisberedskap skall vara hela folkets angelägenhet. Vi är en ideell och partipolitiskt obunden organisation bestående av ca 90 medlemsorganisationer. Dessa garanterar vårt oberoende samt visar på bredden i vår verksamhet – från globala säkerhetspolitiska trender till vår förmåga att hantera kriser på lokal och regional nivå.

 

Folk och Försvars verksamhet delas in i två övergripande verksamhetsområden – Program och Utbildning. Programverksamheten inbegriper våra seminarier och konferenser inom försvarspolitik, säkerhetspolitik samt samhällets krisberedskap. Utbildningsverksamheten inbegriper våra scenarioutbildningar och kunskapshöjande aktiviteter på gymnasienivå, inom universitet och högskola samt för unga engagerade.

 

Idag är vi nio medarbetare på vårt kansli som leds av vår generalsekreterare. Vår verksamhet sker över hela landet, men vår utgångspunkt har vi i Gamla Stan, Stockholm. Vår verksamhet finansieras genom ett särskilt anslag från Försvarsdepartementet samt medlemsavgifter från medlemsorganisationerna. Därutöver har vi ett avtalsreglerat samarbete med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om utbildningsverksamhet samt olika former av verksamhetsintäkter.

Dina arbetsuppgifter

Som utbildningsansvarig på Folk och Försvar arbetar du i en organisation med högt anseende, starkt varumärke och centralt uppdrag. Vi är en ledande aktör inom vårt område och vårt arbete genomsyras av engagemang för folkbildning och kunskap samt demokrati och folkförankring.

 

Som Utbildningsansvarig Unga Engagerade kommer du främst att arbeta med att öka ungas (18-30 år) kunskap och engagemang för frågor som berör försvars- och säkerhetspolitik och samhällets krisberedskap samt ungas deltagande i försvars- och säkerhetspolitiska sammanhang och forum. Du kommer även att ansvara för planering och genomförande av vår spetsutbildning för unga beslutsfattare och ledare Försvars och Säkerhetsakademin.

 

Då vi är en liten organisation med omfattande verksamhet är det viktigt att du utöver dina fasta arbetsuppgifter, också är beredd att stötta där och när behov uppstår.

 

Utbildningsverksamhet Unga Engagerade

Folk och Försvars utbildningsverksamhet för unga engagerade syftar till att öka kunskap och engagemang för försvars- och säkerhetspolitiska frågor hos målgruppen unga 18-30 år, i huvudsak civilsamhälles- och/eller politiskt engagerade, samt studerande.

 

Verksamheten utgörs primärt av seminarium, runda-bordssamtal, föreläsningar och utbildningsprogram och innebär både planering samt ledning av olika diskussionsforum inom aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

 

Försvars och Säkerhetsakademin är en utbildning för unga beslutsfattare och ledare från politik och civilsamhälle, vilken arrangeras i samarbete med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarshögskolan. Utbildningen syftar till ökad kunskap och insikt i dagens försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar genom samtal och diskussion och utgörs i huvudsak av studiebesök, diskussioner, föreläsningar och workshops. Utbildningen har ett högt förtroende hos såväl samarbetspartners som deltagare.

 

Bägge verksamheter utgår från en grundläggande idé om att ungas aktiva deltagande i försvars- och säkerhetspolitiska forum samt kunskap och engagemang för politikområdet, bidrar till folkförankring, demokratisk utveckling samt hållbarhet och långsiktighet inom försvars- och säkerhetspolitiken.

 

Arbetsuppgifter

Som Utbildningsansvarig Unga Engagerade är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:

 • Ansvara för planering och genomförande av kunskapshöjande och engagerande verksamhet för målgruppen, så som seminarium, utbildningsprogram, möten och samtal.
 • Administrativa uppgifter kopplat till verksamhetsområdet i form av budgetering, resultatuppföljning och logistikplanering.
 • Diskussionsledning och moderering inom försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
 • Ämnesbevakning och trendspaning inom försvars- och säkerhetspolitiska frågor av vikt för målgruppen.
 • Producera och utveckla utbildningsmaterial, primärt textmaterial av olika karaktär.
 • Utveckla och upprätthålla vårt nätverk av unga engagerade och ungdomsbaserade organisationer.
 • Kontaktverksamhet mot, för verksamheten relevanta aktörer inom myndighet, politik, universitet och högskola och civilsamhälle i syftet att stärka Folk och Försvar nätverk så väl som att för ökat engagemang och intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
 • Strategiskt utveckla och marknadsföra nya verksamhetsformer mot målgruppen.
 • Löpande utvärdera och återrapportera verksamheten mot kunskapsmål och försvars- och säkerhetspolitisk utveckling.
 • Omvärldsbevakning och kontinuerlig fortbildning inom våra ämnesområden i syftet att bibehålla aktuella och relevanta problemformuleringar mot målgruppen tillika omvandla ny kunskap till inslag i vår utbildningsverksamhet.

Utöver det kommer du att:

 • Bidra till den strategiska utvecklingen av vår utbildningsverksamhet.
 • Bidra i planering och genomförande av Folk och Försvars Programverksamhet även mot en bredare målgrupp.

Vi söker dig med:

 • Relevant akademisk utbildning, gärna inom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier.
 • Erfarenhet av arbete med utbildnings- och/eller folkbildande verksamhet.
 • Erfarenhet av arbete med, samt intresse för, nationella och internationella försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
 • Erfarenhet av och enkelhet med att tala inför publik.
 • God analytisk förmåga.
 • Ett par års arbetslivserfarenhet

Det är meriterande om du:

 • Har/har haft engagemang i civilsamhället, frivilliga organisationer eller försvars- eller samhällssäkerhetssektorn.
 • Kunskap om eller erfarenhet av arbete med FN Resolution 2250.
 • Erfarenhet av att leda och arbete i projekt med budget-, resultat- samt återrapporteringskrav.
 • Vana vid att arbete med digitala verktyg och social media.

Personliga egenskaper

 • Social, utåtgående och kontaktsökande
 • Självständig och nyfiken
 • Kreativ och initiativtagande
 • Strukturerad med god organisatorisk förmåga
 • Då yrkesrollen inbegriper stort ansvar för diskussions- och samtalsledning är en utvecklad kommunikativ förmåga och enkelhet att tala inför publik av stor vikt.

För att passa in hos oss har du ett engagemang för frågor som påverkar vår fred och demokrati – här i Sverige och globalt. Vi värdesätter även förmågan att bibehålla ett professionellt beteende i formella så väl som informella sammanhang. Att med ett gott omdöme representera organisation och person är därför av stor vikt.

 

Vi vill vara en arbetsplats där olika människor bidrar gemensamt till såväl en god stämning som en plats där vi lär av varandras erfarenheter och bakgrund

Anställningsform
Tillsvidareanställning med placering i Stockholm.
Anställningens omfattning
Heltid
Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform
Månadslön
Ansökan
Ansökan görs via e-post till victor.canvert@folkochforsvar.se. Märk din ansökan Utbildningsansvarig Unga Engagerade
Sista ansökningsdag
2018-05-27

Är du intresserad?

Kontakta Victor Canvert, ansvarig för utbildningsverksamheten, Victor Canvert eller 070-0908861

 

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...