Foto: Folk och Försvar

Rapportering om kris & krig

En säkerhetspolitisk utbildning förankrad i verkligheten

Rapportering om kris & krig är en säkerhetspolitisk utbildning som Folk och Försvar genomför på universitet, högskolor och folkhögskolor runtom i landet. Syftet med utbildningen är att ge studenterna mer insikt i säkerhetspolitik, försvar och frågor som rör samhällets krisberedskap. Utbildningen är också ett praktiskt sätt för studenterna att öva sig i källgranskning, nyhetsvärdering och redaktionellt arbete.

Vi inleder med föreläsningar om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap, för att bygga en kunskapsbas. Större delen av utbildningen är dock scenariobaserad, och tar sin utgång i en fiktiv kris i Östersjöområdet där Sverige blir involverat i flera olika avseenden. Samtidigt som detta händelseförlopp utspelas drabbas också Sverige av en större händelse som påverkar flera delar av samhället. En övningsledning agerar intervjupersoner och spelar olika roller, såsom politiker, myndighetspersoner, militärer eller vanliga privatpersoner. Studenternas uppgift under utbildningen är ta reda på vad om pågår, samt att producera nyhetsmaterial i tidnings- eller radiomediet.

Utbildningen genomförs under en och en halv dag och är kostnadsfri för universitet, högskolor och folkhögskolor.

24
Apr

Rapportering om kris och krig

Södertörn högskola

25 April 2017 - 25 April 2017

05
May

Försvaret av demokratin

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

5 Maj 2017, klockan 08:30 - 17:00

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...