Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Du når oss enklast genom att kontakta den du söker direkt. Annars når du oss via vår mail nedan.

info@folkochforsvar.se

Har du en fråga?

Maud Holma von Heijne

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

Karin Abbor-Svensson

Karin ansvarar för utbildnings- och programverksamheten och bistår generalsekreteraren.

Tilde Andersson

Tilde ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot gymnasieskolor.

David Bruhn

Programansvarig försvarspolitik

076-812 53 84
david.bruhn@folkochforsvar.se

David arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Pasi Huikuri

Programansvarig säkerhetspolitik

072-188 84 50

pasi.huikuri@folkochforsvar.se

 

Pasi arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för säkerhetspolitik.

Jennie Ivarsson

Jennie ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot högskolor och universitet.

Simon Jernberg

Programansvarig globala säkerhetstrender

070-733 07 52

simon.jernberg@folkochforsvar.se

Simon arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för globala säkerhetstrender.

Anna Lagerlöf

Kommunikatör och projektledare

072-377 99 66
anna.lagerlof@folkochforsvar.se

Anna ansvarar för Folk och Försvars externa kommunikation och bistår program- och utbildningsverksamheten.

Linnéa Ljungar

Projektledare Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) och programansvarig unga, fred och säkerhet

076-860 90 94
linnea.ljungar@folkochforsvar.se

Linnéa ansvarar för Folk och Försvars spetsutbildning, FOSA, och är programansvarig för området unga, fred och säkerhet.

Lotta Lundmark

Programansvarig krisberedskap och civilt försvar

073-923 02 23
lotta.lundmark@folkochforsvar.se

Lotta arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för krisberedskap och civilt försvar.

Niki Scharp Brilly

Utbildningsansvarig Säkerhetspolitisk grundkurs och kommunikatör

070-090 05 19
niki.scharp@folkochforsvar.se

Niki ansvarar för Folk och Försvars Säkerhetspolitiska grundkurs och arbetar med Folk och Försvars externa kommunikation.

Besöksadress

Linnégatan 14
114 47 Stockholm