Foto: Ulf Palm

Rikskonferensen

Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. 2016 års konferens, som hölls den 10-12 januari på Sälens Högfjällshotell, var den 70:e i ordningen.

2017 års konferens kommer att genomföras den 8-10 januari, på Sälens Högfjällshotell.

Rikskonferensen samlar ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar, för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap. 

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro. 

Hela Rikskonferensen webbsänds – live och i efterhand – på Folk och Försvars hemsida.

Rikskonferensen

Arkiv

Rikskonferensen 2015
Rikskonferensen 2014
Rikskonferensen 2013
Rikskonferensen 2012
Söndag 10 januari 2016

12:30 Välkomstord
Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar

GLOBALA FÖRÄNDRINGAR – KOLLEKTIV RESPONS

12:35 Sveriges bidrag till en säkrare värld
(inkl. 20 min frågor)
Margot Wallström, utrikesminister

13:10 Paus

13:30 Challenges and Opportunities for a Secure Baltic Sea Region
(incl. Q&A)
Raimonds Vējonis, President of Latvia

14:10 Närområdet och Sveriges säkerhet
Kenneth G Forslund, ordf. utrikesutskottet (S)
Karin Enström, vice ordf. utrikesutskottet (M)
Gunilla Herolf, ledamot Krigsvetenskapsakademien
Anna Wieslander, stf. direktör Utrikespolitiska institutet

14:50 Kaffe och incheckning

15:30 Maktspel i Syrien, ryska strategier och konsekvenser för Europa
Ann Dismorr, enhetschef MENA, Utrikesdepartementet
Gudrun Persson, forskningsledare FOI

16:05 Operativa insatser för människor på flykt
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Svenska röda korset
Kenneth Neijnes, regionchef Nordost Kustbevakningen

16:35 Paus

16:55 Opinioner 2015
Helena Lindberg, generaldirektör MSB

17:10 Globala förändringar – kollektiv respons: Perspektiv
Philip Botström, förbundsordförande SSU
Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU
Rasmus Törnblom, förbundsordförande MUF

17:25 Ny säkerhetsstrategi för Sverige: vad bör en sådan innehålla?
Hans Dahlgren, statssekreterare för utrikes- och EU-frågor hos statsministern (inledning 5-10 min om arbetet med strategin)
Medskick:
Björn Fägersten, forskare Utrikespolitiska institutet
Dennis Gyllensporre, Chef Ledningsstaben Försvarsmakten
Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef Brandkåren Attunda

18:00 Slut för dagen

Måndagen 11 januari 2016

Totalförsvar för ett säkerhet Sverige

12:30 Svenskt försvar
(inkl. 20 min frågor)
Peter Hultqvist, försvarsminister

13:10 Ett starkare försvar – utmaningar och möjligheter
(inkl. 20 min frågor)
Micael Bydén, överbefälhavare

13:50 Civilt försvar: lägesbild
Helena Lindberg, generaldirektör MSB

14:05 Paus

14:25 Förmåga och förankring: den finska modellen
Jarmo Lindberg, kommendör för Försvarsmakten Finland

14:45 Svensk förmåga i en osäker värld
Johan Wiktorin, ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Charly Salonius Pasternak, forskare Utrikespolitiska institutet, Finland
Jan Joel Andersson, Senior Analyst EUISS

15:20 Stärkt säkerhet i en orolig omvärld
(inkl. frågor)
Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

15:40 Aktuella utredningar
Annika Nordgren Christensen, särskild utredare personalförsörjningen
Ingemar Wahlberg, särskild utredare materiel- och logistikförsörjningen
Krister Bringéus, särskild utredare Sveriges internationella samarbeten inom försvars- och säkerhetspolitik

15:55 Försvarspolitiska vägval: olika politiska prioriteringar
Allan Widman (L), ordförande försvarsutskottet (inledning 5 min)
Hans Wallmark (M), ledamot försvarsutskottet
Jakop Dalunde (MP), ledamot försvarsutskottet
Mikael Jansson (SD), ledamot försvarsutskottet

16:25 Kaffe

Skydd av demokratin

16:55 Att motverka terrorism: lägesbild och åtgärder
Anders Thornberg, chef Säkerhetspolisen
Marie Benedicte Bjørnland, sjef Politiets sikkerhetstjeneste Norge

17:30 Våldsbejakande extremism: erfarenheter och vägen framåt
Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism (inledning 15 min)
Bettan Byvald, socialarbetare Angered, Göteborg
Abd al Haqq Kielan, imam vid Eskilstuna Stora Moské
Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan och Quality Manager EU RAN
Heléne Lööw, docent i historia Uppsala universitet

18:15 Middag

19:10 Rapportering i kris och krig: journalistikens förutsättningar
Martin Schibbye, redaktör Blank Spot Project
Anna-Lena Laurén, SvD:s Rysslandskorrespondent
Jonathan Lundqvist, ordförande Reportrar utan gränser

20:00 Slut for dagen

Tisdag 12 januari 2016

Att säkra samhället

12:30 Vision och åtgärder för ett säkert samhälle
(inkl. 20 min frågor)
Anders Ygeman, inrikesminister

13:10 Ett sårbart samhälle – så skyddar vi oss
Ebba Busch Thor, partiledare (KD)

13:25 Ett motståndskraftigt samhälle: olika politiska prioriteringar
Daniel Bäckström (C), ledamot försvarsutskottet
Mikael Oscarsson (KD), ledamot försvarsutskottet
Stig Henriksson (V), ledamot försvarsutskottet
Kalle Olsson (S), suppleant försvarsutskottet

13:55 Paus

14:15 Nationella trygghetsundersökningen
Erik Wennerström, generaldirektör Brå

14:30 Hur svarar Polisen på dagens utmaningar?
Dan Eliasson, rikspolischef

14:50 Vår trygghet och säkerhet: diskussion
Dan Eliasson
Manne Gerell, kriminolog Malmö högskola
Lena Nitz, ordförande Polisförbundet
Lasse Wierup, reporter Dagens Nyheter

15:30 Kaffe

16:00 Människor på flykt: lägesbild
Christer Zettergren, rådgivare åt GD Migrationsverket

16:30 När samhället prövas: ansvar och beredskap
Helena Lindberg, generaldirektör MSB
Maria Bergstrand, enhetschef FOI
Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare Crismart, Försvarshögskolan
Ida Texell, förbundsdirektör Brandkåren Attunda
Annette Rihagen, ordförande FOS

17:10 Att säkra samhället: Perspektiv
Hanna Cederin, förbundsordförande Ung vänster
Henrik Edin, förbundsordförande LUF
Magnus Ek, förbundsordförande CUF
Lorentz Tovatt, språkrör Grön ungdom

17:30 Ett modernt totalförsvar för ett säkert samhälle
Peter Hultqvist
Anders Ygeman

18:00 Slut för dagen

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...