Utbildningar

Folk och Försvars största verksamhet är utbildning inom försvar, säkerhet och krisberedskap. Denna baseras på vår vision om att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld.

Utifrån detta fokuserar vi på kriser och konflikter i Sverige och världen, på internationella relationer samt på svensk säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap.

Minister för en dag

Minister för en dag är en utbildning som primärt riktar sig mot gymnasieelever, men den genomförs även på universitet och högskolor samt för andra relevanta organisationer. Utbildningen har utgångspunkt i ett scenariobaserat rollspel där deltagarna tilldelas rollen som ministrar för i fem fiktiva länder som alla står inför sina egna säkerhetspolitiska utmaningar. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs i Sverige.

Övningen syftar till att ge en inblick i vilka frågor som kan lyftas inom området säkerhetspolitik. Förhoppningen är att deltagarna under övningen ska väcka tankar och idéer om krisberedskap, försvars- och säkerhetspolitik på ett engagerande sätt och att stärka unga människors delaktighet i frågor som påverkar Sveriges fred, frihet och säkerhet.

Läs mer här.

Försvars- och Säkerhetsakademin

Försvars och Säkerhetsakademin är en unik och exklusiv utbildning för dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna svensk säkerhet inifrån.

Akademin utgör en plattform för lärande, diskussion och utveckling rörande den nationella och internationella säkerhetens utmaningar, institutioner och verktyg och erbjuder inspirerande föreläsningar och praktiska besök i vardagen hos våra mest framträdande säkerhetspolitiska aktörer. Föreläsningar och lyssnande varvas med samtal och diskussion mellan deltagare och talare och i mötet med framstående representanter skapas förutsättningar för reflektion och utbyte.

Läs mer här.

Säkerhetspolitisk Grundkurs

Säkerhetspolitisk Grundkurs är en heldagsutbildning för unga från Folk och Försvars medlemsorganisationer. Utbildningen riktar sig till dig som är mellan 18-25 år och som har ett intresse av försvars- och säkerhetspolitik. Kursen syftar till att introducera relevanta begrepp inom säkerhetspolitiken och ge deltagarna en god grund till fortsatt engagemang inom området.

Under kursen får deltagarna lyssna till föredrag, delta i workshopsdiskussioner och träffa andra unga som har ett engagemang för frågorna, eller som i framtiden vill arbeta inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet. Grundläggande för dagen är även en mångfald i talare, frågeställningar och problemformuleringar för att skapa en bred bild av säkerhetspolitiken.

Läs mer här.

Utbildningar för universitet och högskola

Folk och Försvar erbjuder kostnadsfria scenarioövningar för universitet och högskola och som riktar sig främst till studenter vid journalist- och kommunikatörsutbildningar. Under en eller två dagar utspelar sig scenarion där studenterna får omsätta sina kunskaper till praktiskt utövande.

Scenarioövningarna kombineras med föreläsningar om svensk försvars- och säkerhetspolitik samt hur det svenska krisberedskapssystemet fungerar. Från övningarna får studenterna med sig grundläggande kunskaper om hur Sverige är tänkt att fungera i kris och krig, men också hur deras kommande yrkesroller passar in i helheten. Den hårda tidspress som råder under övningarna är ett effektivt sätt att simulera den stress och otydlighet som med stor sannolikhet skulle prägla en liknande verklig händelseutveckling.

Scenarioövningarna är uppskattade av såväl studenter som lärare och kan med fördel användas i examinerande moment eller på annat sätt kopplas till undervisningen.

Läs mer här.