Våra medlemmar

Våra 113 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt.

Medlemmar i Folk och Försvar är rikstäckande och demokratiska organisationer. Enskilda personer kan inte vara medlemmar. Genom sitt medlemskap markerar de betydelsen av att arbetet med frågor som rör vår säkerhet finns högt upp på den politiska dagordningen.

Vill din organisation bli medlem? Du är i så fall välkommen att kontakta generalsekreterare Maud Holma von Heijne.

 

Akademikerförbundet SSR

Akavia

Allmänna Försvarsföreningen

Astronomisk Ungdom

Brandmännens Riksförbund

Brandskyddsföreningen Sverige

Bygdegårdarnas Riksförbund

Centerkvinnorna

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

DIK

Drivkraft Sverige

Energiföretagen

Europeiska Ungdomsparlamentet

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas riksförbund

Folksam

Föreningen Svensk Sjöfart

Föreningen Svenskt Flyg

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Grön Ungdom

Gröna studenter

Hela Sverige Ska Leva

Idrottsveteranerna

Insatsingenjörernas Riksförbund

Invidzonen

Kommunal

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Livsmedelsföretagen

Livsmedelshandlarna

Moderata Ungdomsförbundet

Naturvetarna

Officersförbundet

Polisförbundet

Rädda Barnen

Reservofficerarna

Rikshemvärnsrådet

Rymdforum Sverige

S-Kvinnor

Säkerhets- och Försvarsföretagen

Säkerhetsbranschen

Säkerhetsföretagen

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Stöldskyddsföreningen

Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Försäkring

Svensk Handel

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundsklubben

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildnings-förbundet

Svenska Kyrkan

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Lottakåren

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges advokatsamfund

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Bilkårers Riksförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Läkarförbund

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Skolledare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Veteranförbund

Swedish Association Of Civil Security (SACS)

TechSverige

Teknikföretagen

Tjänstemännens Centralorganisation

Tull Kust

Ung Media

Ung Pirat

Ung Vänster

Unionen

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet

Vårdförbundet

Villaägarnas Riksförbund