VÄLKOMMEN TILL OSS

Vi verkar som en oberoende plattform för debatt och diskussion om frågor som berör försvar och säkerhet samt totalförsvar och krisberedskap. Vår vision är att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.

Minister för en dag

Boka

Vår verksamhet

Upptäck

Om oss

Läs mer

En öppen arena för fred, frihet och demokrati

Vi vill att vår säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Sedan 1940 är Folk och Försvar en arena där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts, utbyter och prövar idéer och förmedlar information om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken.

Vi bedriver också omfattande utbildningsverksamhet riktad till gymnasiet, högskola och universitet.

Kalender

Kommande
Genomförda

Försvarspolitik

Tre försvarsgrenar, en riktning – Folk och Försvar möter försvarsgrenscheferna

Ta del av samtalet här

Totalförsvar och krisberedskap

Ungas roll för samhällets demokratiska beredskap - ett samarrangemang med Svenska Lottakåren under Krisberedskapsveckan 2021

Se seminariet här

Temasidor

Mer om våra största projekt och utvalt material samlat utifrån olika teman.