Välkommen till Folk och Försvar

Vi verkar som en oberoende plattform för debatt och diskussion om frågor som berör försvar, säkerhet och totalförsvar. Vår vision är att vår säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.

Minister för en dag

Boka

Vår verksamhet

Upptäck

Om oss

Läs mer

En öppen arena för fred, frihet och demokrati

Vi vill att vår säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Sedan 1940 är Folk och Försvar en arena där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts, utbyter och prövar idéer och förmedlar information om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken.

Kalender

Kommande
Genomförda

Temasidor

Läs mer om våra stora projekt och material som vi har anpassat för dig som t ex är gymnasielärare.