Välkommen!

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld.

Vi ska vara en öppen arena där säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Rikskonferensen 2022

Minister för en dag

Boka

Vår verksamhet

Upptäck

Om oss

Läs mer

En öppen arena för fred, frihet och demokrati

Vi vill att vår säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Sedan 1940 är Folk och Försvar en arena där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts, utbyter och prövar idéer och förmedlar information om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken.

Vi bedriver också omfattande utbildningsverksamhet riktad till gymnasiet, högskola och universitet.

Kalender

Kommande
Genomförda

Temasidor

Mer om våra största projekt och utvalt material samlat utifrån olika teman.