För fred, frihet och demokrati

Vad påverkar fred, frihet och demokrati i dagens värld? Det vill vi skapa förståelse för. Vi gör det genom att lyfta olika frågor om vår säkerhet ur flera perspektiv. Vi strävar efter att vara ett tillgängligt forum där människor med olika åsikter kan delta i konstruktiv debatt. Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet.

Partiledarintervjuer

Uppdrag och organisation

Centralförbundet Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 104 demokratiska riksorganisationer, som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet samt arbetet för fred, frihet och demokrati. Genom sin verksamhet vill Folk och Försvar värna om utvecklingen av det demokratiska samhället.

Folk och Försvars uppgift är att skapa intresse och kunskap bland medborgarna om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati och samhällets säkerhet genom

  • att informera om den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om
  • att främja debatten och diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken, samhällets säkerhet och frågor om fred, frihet och demokrati
  • att tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att dessa frågor förblir hela folkets angelägenhet

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är den värdegrund Folk och Försvars arbete vilar på. Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller trosuppfattning.

Kalender

Kommande
Genomförda

Temasidor

Mer om våra största projekt och utvalt material samlat utifrån olika teman.