Tillbaka till föregående sida

Artiklar

Publicerat: 2022-12-18

Angående Rouzbeh Parsis inbjudan som talare på Folk och Försvars Rikskonferens

Då Folk och Försvar fått frågor om varför vi bjudit in Rouzbeh Parsi som talare på Rikskonferensen efter att det i media varit några personer som anklagat honom för att vara nära allierad med regimen i Iran, vill vi svara på detta här. 

Han är inbjuden till Folk och Försvars Rikskonferens som forskare för att tala om sanktioner som ett säkerhetspolitiskt verktyg, vilka effekter man har sett efter användning av olika former av sanktioner historiskt och vilka konsekvenser detta kan få för Ryssland i kriget i Ukraina. Rouzbeh Parsi är anställd som programchef vid Utrikespolitiska institutet (UI) som är en av Folk och Försvars drygt 100 demokratiska, rikstäckande medlemsorganisationer.  

Folk och Försvar har varit i kontakt med ett flertal aktörer och personer men inte fått några bevis eller konkreta exempel på hur Rouzbeh Parsi stöder regimen i Iran. Folk och Försvar har också sökt de personer som offentligt ifrågasatt hans medverkan under Rikskonferensen i januari, men inte heller då fått ta del av något konkret. 

Den negativa uppmärksamhet som programpunkten fått, trots att den endast utgör 15 minuter av en tre dagars konferens och då anklagelserna mot talaren i fråga inte har kunnat bevisats och konkretiserats har frågan lyfts till styrelsen. Styrelsen har diskuterat Rouzbeh Parsis medverkan och de konsekvenser den riskerar att leda till. Styrelsen har då kommit fram till att stryka hans punkt i programmet på Rikskonferensen. Fokus för konferensen är det allvarliga omvärldsläge som vi befinner oss i. Det pågår ett krig i Europa, vilket inneburit att Sverige och Finland ansökt om medlemskap i Nato. 

Vi vill understryka att Folk och Försvar är en oberoende, ideell organisation som i över 80 år bedrivit folkbildning med syftet att öka kunskap om svensk säkerhetspolitisk inriktning och förståelse för vad som påverkar fred, frihet och demokrati i vår omvärld. Rikskonferensen har arrangerats sedan 1946 och kommit att bli ett viktigt forum för diskussioner om svensk säkerhet och folkförankring av detsamma, genom mötet mellan våra medlemsorganisationer, experter och beslutsfattare. Idén bakom Rikskonferensen är att bidra med konstruktiv debatt i enlighet med ett öppet, tolerant och demokratiskt samhälle. Folk och Försvars vision är att Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet. Då Rikskonferensen 2023 nu närmar sig kan vi konstatera att vikten av ett sådant samtal är tydligt större än på länge.  

Det här är ett styrelsebeslut som fattades söndagen den 18 december, för ytterligare frågor hänvisar vi till styrelseordförande Göran Arrius.

Dela

Relaterat material