Tillbaka till föregående sida

Foto: Stiftelsen Jesper Lindbloms minne
Artiklar

Publicerat: 2024-04-03

Camp Valkyria – ett svenskt Veteran- och Anhörigcenter

Texten är skriven av en extern skribent och eventuella åsikter står författaren för. 

Om Stiftelsen Jesper Lindbloms minne

När Jesper Lindblom stupade under ett uppdrag i Afghanistan den 25 november 2005 bildade anhöriga en stiftelse, Stiftelsen Jesper Lindbloms minne för att hedra hans minne. Stiftelsen blev ett sätt för både anhöriga och kollegor att engagera sig. Ett engagemang som än idag är viktigt för att Jesper och andras insats för freden inte var förgäves. Stiftelsen har sedan dess engagerat sig på olika sätt för att lyfta fram de kriterier och egenskaper Jesper hade som människa, son, bror, vän och kollega.

Stiftelsen engagerade sig tidigt i veteranfrågan

Redan 2010 började Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne att engagera sig i veteranfrågan. Fler workshops och minnesdagar arrangerades bl.a. 2007 med temat För en bättre värld – att leda sig själv och andra med dåvarande ÖB Håkan Syrén, EU-parlamentarikern David Lega och Malou von Sivers som moderator.

2008 med temat För en bättre värld – Svensk säkerhetspolitik, där och här med diplomaten Jan Eliasson, tidigare ÖB Johan Hederstedt, journalisten Johanne Hildebrandt, EU-parlamentarikern David Lega och Sharon Jåma som moderator.

2014 arrangerades en workshop Behövs ett veterancentrum? med dåvarande försvarsminister Karin Enström, Norge och Danmarks veterancentra, forskare, officerare och Ulf Wickbom som moderator.

Dessa tillfällen bidrog med värdefull input för det fortsatta projektarbetet och var viktiga nedslag i att förankra idén till en bredare publik.

Ett svenskt veterancenter: visionen tar form

2015 skapade stiftelsen ett utkast på ett svenskt veterancenter under rubriken Behövs ett svenskt veterancenter?, som lämnades över till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Tanken var att de skulle ta över initiativet eftersom stiftelsens stadgar inte omfattar den typen av verksamhet.

Hösten 2021 skapade Stefan och Anna Jonsson en projektidé som syftade till att lyfta veteranfrågan, att skapa erkänsla för veteraner och att bygga ett veterancenter. En idé som skickades till företagaren, lantbrukaren och veteranen Carl Douglas, som direkt svarade ja och ville finansiera byggnationen och stötta projektet som går under arbetsnamnet Camp Valkyria – ett svenskt Veteran- och Anhörigcenter.

Verksamheten på veteran- och anhörigcenter ska ha en tydlig inriktning gentemot veteraner och annan personal som genomfört uppdrag i statlig tjänst utomlands samt inte minst deras anhöriga. Det ska vara en mötes- och rekreationsplats, som ligger avskilt, men ändå tillgängligt för alla. En plats där man kan mötas och träffas inför och efter en mission eller ett uppdrag. En plats där anhöriga, barn och anhöriga kan åka på anhörigträffar, temaläger eller annat.

Målet är också att skapa ett forskningsprojekt om veteraners hälsa inom ramen för verksamheten och att inkludera en forskningshub. På platsen kommer även en central minnesplats att skapas där alla som stupat i tjänst ska hedras.

Förhoppningen är att centret ska kunna realiseras med hjälp av finansieringen dels av Carl Douglas, dels av andra finansiärer för att säkra långsiktighet. Nu pågår en förankringsprocess med andra berörda myndigheter, organisationer, näringslivet och inte minst frivilligorganisationer parallellt med bygglovsprocess och en ny stiftelse bildas för ändamålet.

NATO-medlemskapet innebär ett ökat behov

Ett svenskt NATO-medlemskap innebär ett större behov av en plats för återträffar, samtal och reflektion.

Det senaste uppdraget som Försvarsmakten genomförde var Maliinsatsen som avslutades under våren 2023. Under den FN-ledda Maliinsatsen var ca 300 soldater på plats och sedan dess har Sverige ett fåtal militärer på utlandsuppdrag.

NATO-medlemskapet innebär att Sverige kommer att ha betydligt mer militärer och styrkor stationerade utomlands. Det innebär fler veteraner och fler anhöriga som blir berörda. Det betyder att veteranfrågan är mycket angelägen att lyfta redan nu och ett veterancentrum skulle därför kunna möta detta behov.

Vill du läsa mer om stiftelsen och/eller komma i kontakt med dem? Gå in på stiftelsens hemsida: www.jespersminne.se eller ta kontakt med projektledare Stefan Jonsson stefan@campvalkyria.se.

Foto av projektledare Stefan Jonsson

Dela

Relaterat material