Tillbaka till föregående sida

Foto: Maja Johnsson/Folk och Försvar
Artiklar

Publicerat: 2019-10-04

Det säkerhetspolitiska läget i Mali

Det var fullsatt i Folk och Försvars lokaler på Lilla Nygatan i Gamla Stan när vi tillsammans med svenska FN-förbundet anordnade ett seminarium om den säkerhetspolitiska situationen i Mali. Huvudtalare var generallöjtnant Dennis Gyllensporre som är chef för den militära komponenten av Minusma, vilket är en FN-ledd insats i Mali.

I sitt anförande placerade Gyllensporre Mali i en större strategisk kontext. Många av problemen i Mali är transnationella i sin natur och överlappar med andra stater i närområdet. Syftet med Minusma-insatsen är att understödja den freds- och försoningsprocess som pågår i Mali sedan ett fredsavtal slöts mellan den maliska regeringen och separatistiska grupper 2014.

Fokus har länge varit på den norra delen av Mali, men sedan rätt nyligen har det blivit allt oroligare i de centrala delarna av landet. Minusma-insatsen gör sitt bästa för att bidra till säkerhet och stabilitet där med, men man har i dagsläget begränsade resurser för det arbetet. Det finns 13 000 soldater som idag är en del av Minusma-insatsen, varav cirka 250 av dessa är svenska soldater.

Totalt är det 55 länder som är med att bidra militärt till Minusma-insatsen. Dessa kommer i huvudsak från närområdet, Europa och Asien. Dessa olika bakgrunder är både en styrka och en utmaning. Under Gyllensporre har fokus varit på att agera mer proaktivt och genomföra fler rörliga operationer. Målet är att utifrån motståndarens perspektiv vara oförutsägbar.

Efter Gyllensporre fick åhörarna kompletterande perspektiv från både biståndsvärlden och från politiken. Saba Nowzari från Folke Bernadotteakademin berättade om deras arbete med bl a att försöka främja dialog och medling, kvinnors närvaro och deltagande i fredsprocessen, och säkerhetssektorreform. Hon poängterade att det behövs ett fokus på mjuk säkerhet.

Från politiskt håll var riksdagsledamöterna Kerstin Lundgren (C) och Pyry Niemi (S) med för att ge sina perspektiv på Malifrågan. Inom kort ska regeringen presentera en proposition rörande att omstrukturera vår mission i Mali. Båda var överens om att det finns starkt stöd för ett fortsatt styrkebidrag till Minusma-insatsen och vår personal på plats ska veta att de har hela riksdagens stöd.

Zebulon Carlander

Vikarierande programansvarig för försvarspolitik

Dela

Relaterat material