Tillbaka till föregående sida

Foto: Tomás Malík, Unsplash
Rikskonferensen

Publicerat: 2022-12-15

Programblock 3 under Rikskonferensen 2023: Det svenska ordförandeskapet i EU

För tredje gången sedan Sveriges EU-inträde 1995 innehar Sverige det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd – EU:s ministerråd. I samband med Folk och Försvars Rikskonferens har Sverige nyligen tagit över ordförandeskapet och det sker i en orostid där flera kriser avlöser varandra eller sker parallellt. Det tydligaste exemplet är det fortsatta kriget i Ukraina där EU har tagit på sig en ledartröja rörande sanktioner och andra åtgärder för att straffa Ryssland för den illegala aggressionen mot Ukraina. EU är också en viktig regional aktör för att stötta Ukraina såväl under kriget för att klara krigsbördan som att hjälpa Ukraina i dess återuppbyggnad efter kriget.

Med anledning av det svåra säkerhetspolitiska läget som EU:s medlemsländer står inför kommer det svenska EU-ordförandeskapet präglas av en gedigen agenda med stort fokus på säkerhetsfrågor inom unionen och mot denna bakgrund kommer ordförandeskapet i EU vara fokus för det här programblocket. Vilka utmaningar står EU inför framgent – framför allt relaterat till försvars- och säkerhetspolitiken samt andra geopolitiska utmaningar rörande handel, ekonomisk konkurrens och inre säkerhet? Vilka erfarenheter från EU kan vara bra att ta med sig inför ett medlemskap i Nato? Hur kan Sverige påverka inom EU-systemet? Det är exempel på frågor som avhandlas i det här blocket.

Blockets talare

Utrikesminister Tobias Billström inleder med ett anförande om Sveriges prioriteringar inom utrikes- och säkerhetspolitiken under ordförandeskapet. Andra talaren är Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson (S) som fördjupar hur fredsprojektet EU kan stärkas och utvecklas. Därefter följer en programpunkt med Anna Wieslander (Director for Northern Europe at the Atlantic Council) och Björn Fägersten (associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet) under rubriken ”EU och Nato – i takt eller otakt?”, vilken i sin tur följs av en programpunkt med Göran von Sydow (direktör Svenska Institutet för europapolitiska studier) och Cecilia Malmström, (fd EU-kommissionär och senior research fellow, Peterson Institute for International Economics) om hur Sverige kan påverka EU-systemet. Blocket avslutas med diskussion från en panel bestående av europaparlamentarikerna Emma Wiesner (C), Jakop Dalunde (MP) och Sara Skyttedal (KD).

Rikskonferensens tredje programblock äger rum söndagen den 8 januari 16:35-18:15.

Mer information om Rikskonferensen 2023 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt tillgängliggör vi Rikskonferensen i sin helhet via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material