Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Artiklar

Publicerat: 2021-11-26

Folk och Försvar ingår samarbete med Bill & Melinda Gates Foundation – breddar förståelsen av säkerhet

Den 26 november skrev Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne under ett avtal med Bill & Melinda Gates Foundation vilket innebär en projektfinansiering till Folk och Försvar under en treårsperiod.

Omvärldsläget har under de senaste åren försämrats och idag står Sverige och omvärlden inför allt fler komplexa säkerhetsutmaningar. I en globaliserad värld med stora ömsesidiga beroenden innebär en osäker värld att svensk säkerhet påverkas. Folk och Försvar ser därför att det finns ett fortsatt behov av att adressera frågor utifrån ett breddat säkerhetsperspektiv som bland annat inkluderar global hälsa, desinformation, klimat- och miljö, vatten- och livsmedelsförsörjning, ekonomisk säkerhet och människors fri- och rättigheter och hur samspelet mellan olika säkerhetspolitiska hot påverkar oss alla. En bred förståelse av säkerhetsutmaningar behövs för att Folk och Försvar ska fortsätta vara den främsta arenan för kunskapsspridning och debatt om frågor som påverkar vår gemensamma säkerhet och samhällets krisberedskap.

Med stödet från Gates Foundation hoppas Folk och Försvar kunna fördjupa och utöka sin verksamhet och bidra till ökad kunskap och en breddad förståelse för frågor rörande global hälsa och säkerhet:

”Detta är frågor som vi lyfter redan, men våra resurser begränsar hur mycket vi kan göra. Därför medger projektfinansieringen att vi kan lyfta ett bredare säkerhetsbegrepp, utan att göra avkall på våra traditionella frågor om svensk försvars- och säkerhetspolitik. Därmed hoppas vi kunna visa hur de olika områdena beror av varandra”, säger Maud Holma von Heijne.

”Stiftelsen har sedan länge arbetat med att belysa vikten av hur ett stärkt hälsoarbete leder till ökad säkerhet globalt. Covid-19 blottade bristerna i den globala beredskapen, och vårt fokus framgent måste vara att kontinuerligt öka kunskapsnivån och hitta de rätta verktyg för att stå redo när nästa pandemi kommer. Bill and Melinda Gates Foundation ser därför fram emot att samarbeta med Folk och Försvar för att hitta nya och hållbara vägar framåt för att säkra hälsa och säkerhet globalt” säger Carl Björkman, Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundation.

Folk och Försvar verkar som en oberoende plattform för debatt och diskussion om frågor som berör försvar och säkerhet samt totalförsvar och krisberedskap. Vår vision är att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Vi ser att det här samarbetet bidrar till organisationens syfte och uppdrag och vi är glada att fortsatt kunna bidra med kunskap inom våra ämnesområden samt genom denna fördjupning kunna erbjuda mer program- och utbildningsverksamhet för allmänheten och våra medlemsorganisationer.

Hybrida hot och gråzonsproblematik har fått en allt större påverkan på svensk och internationell säkerhet och dessa hot är närvarande inom allt fler samhällsområden. Vi på Folk och Försvar är glada för förtroendet från Gates Foundation och vi vill förvalta vår organisations vision genom att fortsätta erbjuda vår publik en högkvalitativ och aktuell verksamhet som både ökar kunskap och engagemang för frågor som påverkar vår gemensamma säkerhet.

Dela

Relaterat material