Tillbaka till föregående sida

Artiklar

Publicerat: 2022-11-02

Reserapport: Riga och Bryssel 2022

Varje år arrangerar Folk och Försvar en eller flera studieresor för medlemsorganisationers medlemmar. I och med pandemins intågande fick däremot flera resor ställas in eller skjutas upp på obestämd tid. Därmed var det med glädje Folk och Försvar efter flera års uppehåll äntligen kunde genomföra en försvars- och säkerhetspolitisk studieresa till Riga och Bryssel den 9–12 oktober. Under fyra fullspäckade dagar besökte resedelegationen relevanta samhällsaktörer, svenska representationer och internationella organisationer för att få ökade kunskaper och fördjupande perspektiv om flera aktuella frågor som påverkar svensk och internationell säkerhet. Viktiga frågeställningar under resan var den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde, den svenska Nato-ansökan och det stundande ordförandeskapet i EU.

Det här är en reserapport från Folk och Försvars studieresa till Riga och Bryssel under oktober 2022. 

Tidigt under söndagsmorgonen den 9 oktober samlades en resedelegation på 20 personer för avresa till Lettlands huvudstad Riga. Merparten av de anställda på Folk och Försvars kansli i Stockholm deltog under resan tillsammans med tio alumner från spetsutbildningen Försvars- och säkerhetsakademin, en utbildning som Folk och Försvar genomför varje år i samarbete med Försvarsmakten, MSB, Utrikesdepartementet, Försvarshögskolan och arbetsmarknadens parter (Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco). Alumnerna är unga engagerade från Folk och Försvars medlemsorganisationer, däribland företrädare från de partipolitiska ungdoms- eller studentförbunden, representanter från de frivilliga försvarsorganisationerna eller unga ledare för partipolitiskt obundna civilsamhällesorganisationer. Dessa anmälde sitt intresse under sensommaren och blev utvalda som resedeltagare av Folk och Försvars kansli.

Riga

Söndagen den 9 oktober

En del av studieresan spenderades i vackra Riga och Lettland bjöd på soligt höstväder. Efter en kort flygresa kunde resedeltagarna upptäcka staden i några timmar innan det var dags för resans första studiebesök. Flera av deltagarna besökte Rigas ockupationsmuseum, en historisk utställning om Lettlands 51-åriga ockupation av Sovjetunionen och Nazi-Tyskland under 1900-talet.

Under söndagseftermiddagen välkomnande Sveriges ambassadör i Riga, Karin Höglund, deltagarna till det svenska residenset. Tillsammans med Cecilia Romson Örnberg, ambassadråd för politik och EU-frågor, och Mikael Nordmark, försvarsattaché, gav ambassadören en dragning om Lettlands moderna historia och hur det svensk-lettiska samarbetet har sett ut över tid. Idag är det politiska såväl som det ekonomiska samarbetet mellan Sverige och Lettland starkt. Det finns över 600 svenska företag i Lettland och cirka 26 000 letter jobbar i svenska företag. Under mötet fick resedelegationen en genomgång om det senaste parlamentsvalet i Lettland. Premiärminister Krisjanis Karins och hans parti Ny enhet gick segrande i valet medan det proryska partiet Harmoni backade stort. Tidigare har partiet Harmoni haft ett stort väljarstöd på cirka 20 procent, varav en stor del av väljarbasen har varit landets ryskspråkiga minoritet.

Ambassadör Karin Höglund i Riga

Ambassadör Karin Höglund placerar ut Folk och Försvar-hästen på det svenska residenset i Lettland

Därtill talade försvarsattaché Mikael Nordmark om Lettlands försvars- och säkerhetspolitik, däribland om hur det lettiska försvaret ser ut idag och hur Sverige och andra europeiska länder stöttade Lettland och de andra baltiska staterna med stora mängder försvarsmaterial efter ländernas självständighet från Sovjetunionen. Den årliga försvarsbudgeten på 8 miljarder kronor motsvarar 2,3 procent av BNP och med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Europa kommer Baltikum och Natos östra flank få en allt viktigare roll för Nato-samarbetets kollektiva försvar och avskräckning mot Ryssland. Idag har Kanada ledningsansvar för Natos stridsgrupper i Lettland och som fullvärdig medlem i Nato kan Sverige komma att placera stridsflyg, markförband och fartyg i Baltikum.

Svenska ambassaden i Riga

Mycket givande och trevligt besök på den svenska ambassaden i Riga

Måndagen den 10 oktober

Den andra dagen i Riga bestod av två studiebesök. Morgonen inleddes med en kort promenad från hotellet till det lettiska försvarsdepartementet. Under en timme fick resedeltagarna lära sig mer om Lettlands ”Comprehensive National Defence”, landets motsvarighet till Sveriges totalförsvarskoncept.

Försvarsdepartementet berättade att Finland har varit en vägledande inspiration men att Lettland har byggt vidare på totalförsvarskonceptet, från att inkludera individens beredskap till samhällets gemensamma förmåga att möta komplexa hot. I likhet med broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” har det lettiska försvarsdepartementet tagit fram informationsmaterial om hur individer ska agera om de ställs inför en krissituation och materialet består av allmänna råd om hur alla medborgare ska klara sig själva i minst 72 timmar. Utöver informationsspridning till medborgarna handlar det lettiska ”comprehensive national defence” även om att stärka den ekonomiska motståndskraften, skydda kritisk infrastruktur, skapa hållbara samarbetsformer med den privata sektorn och genomföra totalförsvarsövningar i samarbete med landets kommuner.

Efter besöket vid det lettiska försvarsdepartementet var det dags för dagens andra studiebesök vid NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom). Sara Sorensen, utsänd från Myndigheten för psykologiskt försvar till NATO StratCom, tog emot resedelegationen och tillsammans med flera kollegor berättade de om flera av centrets aktuella forskningsprojekt. NATO StratCom är ett multilateralt kunskap- och forskningscentrum som bidrar med förmågestöd till Natos medlemsländer och andra partnerländer. Sverige har varit medlemmar sedan 2017 och centrets verksamhet består av utbildningsinsatser, analys och doktrinutveckling inom strategisk kommunikation där forsknings- och analysförfrågningar kommer från Natos Steering committee eller från medlemsländerna.

NATO StratCom utgår från ett holistiskt perspektiv på strategisk kommunikation som inkluderar alla aspekter av informationsmiljön. Under mötet fick deltagarna höra en presentation om Natos kommunikationsstrategi och hur alliansen arbetar med att motverka desinformation eller andra typer av informationspåverkan. Därefter fick deltagarna höra dragningar om social media monitoring, däribland ett forskningsprojekt som har undersökt hur lätt det är att manipulera information på de stora sociala medier-plattformarna, samt påverkanskampanjer mot Sveriges och Finlands medlemsansökningar till Nato.

Det blev en kort men intensiv vistelse i Riga. Efter en och en halv dag i Lettland, med tre intressanta och lärorika studiebesök, var det dags att åka vidare till EU:s huvudstad Bryssel.

Gruppbild av studieresans delegation utanför NATO StratCom i Riga

Bryssel

Folk och Försvar kom fram till Bryssel under måndagskvällen den 10 oktober och kvällen spenderades med ett restaurangbesök där fondue stod på menyn och där flera deltagare tog en trevlig promenad via det historiska torget Grand Place.

Bryssel

Tisdagen den 11 oktober

Dagen därpå hade delegationen tre studiebesök inbokade. Det första var ett möte vid EU-kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (DG ECHO).

Med anledning av Folk och Försvars uppdrag att sprida kunskap om svensk krishantering var det mycket intressant och angeläget att få möjlighet att besöka kärnan för EU:s civilskyddsmekanism – EU:s Emergency Response Coordination Centre (ERCC). Centret är en särskild enhet vid DG ECHO som ansvarar för att följa katastrofsituationers utveckling över hela världen och centret ansvarar även för EU:s civilskyddsmekanism. Resedeltagarna fick möjlighet att besöka centrets ”situation room” som följer världsutvecklingen dygnet runt. Därefter fick deltagarna en dragning om EU:s civilskyddsmekanism och hur EU:s krishanteringsmandat har utvecklats sedan mekanismen inrättades 2001.

Civilskyddsmekanismen är en samordningsfunktion av EU:s gemensamma krishanteringsresurser där EU:s medlemsländer plus sju andra länder deltar (Norge, Island, Turkiet och flera av länderna på Västra Balkan). Sedan inrättandet har mekanismen aktiverats över 330 gånger. Många av aktiveringarna berör skogsbränder, stormar samt insatser som relaterar till covid-19-pandemin eller andra virusutbrott, exempelvis Ebolautbrottet i Västafrika 2014. Sedan 2019 har EU adderat ytterligare resurser till civilskyddsmekanismen där programmet rescEU är en ny resurspool med finansiering från EU:s långtidsbudget och som bland annat innebär gemensamma brandflyg och -helikoptrar, fältsjukhus samt beredskapslager för sjukvårdsmaterial och mediciner.

Sverige i EU

Efter en kortare lunch var det dags för ett besök vid Sveriges ständiga representation till EU och ett möte med representationens försvarsgrupp. Ambassadör Mikael Lindvall inledde mötet med en kortare presentation om de aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor som står på EU:s agenda. Under mötet diskuterade vi konsekvenser med anledningen av kriget i Ukraina, utvecklingen av EU:s försvarsindustri och förberedelser inför det svenska ordförandeskapet. Under mötet deltog även försvarsråd Catharina Wale Grunditz, konteramiral Jens Nykvist och Överste Mikael Siklosi.

Det tredje och sista studiebesöket under tisdagen den 11 november var ett besök vid Sveriges Nato-delegationen. Resedelegationen tog en längre bussresa bort till Natos högkvarter. Den svenska Nato-delegationen ligger på andra sidan från högkvarteret och delegationen delar kontor med nära partners till Nato men som ännu inte är medlemmar i försvarsalliansen. Under mötet vid delegationen fick resedeltagarna bland annat träffa ambassadör Axel Wernhoff och försvarsrådgivaren Tommy Åkesson. Den svenska Nato-delegationen ska på kort tid expandera och staben ska få många nya kollegor, framför allt militära representanter från Försvarsmakten. Under besöket fick deltagarna en intressant dragning om vägen mot Nato-medlemskapet och hur ett fullvärdigt medlemskap kommer att påverka svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Ett viktigt medskick från mötet var att det inte är Försvarsmakten som går med i Nato utan hela Sverige. Nato-medlemskapet kommer innebära stora förändringar för svensk säkerhetspolitik och utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken kommer bli alltmer sammankopplat.

Sveriges NatodelegationSveriges Natodelegation

Även till den svenska delegationen till Nato letade sig dalahästen bärandes “Folk och Försvar” stolt skrivet på bröstet

Onsdagen den 12 oktober

Under onsdagen stod tre nya studiebesök på agendan. Förmiddagen spenderades vid EU-kommissionens generaldirektorat för internationella partnerskap (DG INTPA). Resedeltagarna fick en intressant dragning om globala säkerhetstrender och de utmaningar som unionen står inför, alltifrån klimatförändringarnas säkerhetsrisker och hälsohot till gränsöverskridande extremism och terrorism samt nya geopolitiska utmaningar i en alltmer multipolär värld. Under mötet fick Folk och Försvar även en dragning om hur EU arbetar med fred, säkerhet och långsiktigt utvecklingssamarbete tillsammans med internationella partners, däribland genom EU:s 140 olika delegationskontor runt om i världen.

Studieresans två sista besök bestod av möten vid Europaparlamentet. Resedeltagarna fick först möjlighet att träffa Centerpartiets Europaparlamentariker, Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani. Emma Wiesner berättade om EU:s gröna giv och hur energipolitiken har fått en alltmer säkerhetspolitisk dimension sedan kriget i Ukraina. Abir Al-Sahlani berättade om hennes arbete med EU:s arbetskraftsinvandring och rättsstatens principer. Utöver att berätta om parlamentets krav på länder inom unionen som inskränker grundläggande demokratiska fri- och rättigheter så tog Abir även upp protesterna i Iran och hur det krävs ökad politiskt ansvar från EU och dess medlemsländer för att stötta Irans kvinnor och landets frihetskamp mot Irans mullor.

Innan det var dags för hemresa fick deltagarna även möjlighet att träffa Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet. Jakop Dalunde berättade om arbetet i parlamentets utrikesutskott och hur den ryska invasionen av Ukraina har lett till EU:s uppvaknande i relationen gentemot Ryssland och dess energiberoende. Jakop Dalunde underströk vikten av uthålliga sanktioner mot Ryssland och berättade hur klimatomställningen på olika sätt kan komma att präglas av svåra geopolitiska avvägningar under de kommande åren.

***

Efter nio studiebesök i två olika länder var det dags för hemresa. Under fyra fullspäckade dagar fick resedeltagarna träffa experter, tjänstemän, politiker och svenska ambassadörer som berättade om aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor och delade med sig av viktiga lärdomar inför det stundande svenska ordförandeskapet i EU och den svenska Nato-ansökan. Studiebesöken bjöd på en stor bredd av ämnen och efter studieresan var deltagarna rörande överens om att resan hade bidragit med värdefulla kunskaper och perspektiv.

Hanna Waerland-Fager
Reseansvarig och programansvarig för globala säkerhetstrender på Folk och Försvar

 

 

Dela

Relaterat material