Tillbaka till föregående sida

Foto: Folk och Försvar
Artiklar

Publicerat: 2015-04-29

Folket och Försvaret 2015

Folk och Försvar är en organisation bestående av organisationer: ett praktiskt uttryck för idén att säkerhetspolitiken – och därigenom försvaret och krisberedskapen – får bredare och djupare demokratisk förankring om befolkningen, genom civilsamhällets organisationer, involveras i den. Den 27 april samlades våra medlemsorganisationer till årsmöte i Stockholm. Här valdes bland annat en ny styrelse för Folk och Försvar – en styrelse vars sammansättning speglar organisationens breda och blandade medlemsskara.

Göran Arrius – till vardags ordförande i Saco – omvaldes som Folk och Försvars ordförande, och ett antal personer invaldes som nya ordinarie ledamöter. Från politiken finns Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds ordförande, Ellinor Eriksson, samt Centerpartiets ungdomsförbunds ordförande Hanna Wagenius, och från den fackliga världen finns TCO:s Torbjörn Bredin. Annette Rihagen, ordförande i Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, representerar dessa allt viktigare folkrörelser, och från det övriga civilsamhället finns Utrikespolitiska förbundets Aria Nakhaei, samt Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Kvar i styrelsen sedan tidigare finns representanter för LO, Svenskt Näringsliv, Kooperativa förbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Lantbrukarnas Riksförbund. Därutöver adjungerar styrelsen en representant vardera från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten. I den senare funktionen välkomnas nu Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten.

De olika aktörer och sektorer som samlas i Folk och Försvar blev också synliga i det seminarium som hölls under årsmötet. Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Gunilla Herolf satte svensk säkerhet i ett europeiskt och globalt sammanhang. Hon följdes av SKL:s Ann-Sofie Eriksson, som diskuterade kommuners och landstings roll i svensk säkerhet och krisberedskap, samt Polisförbundets ordförande Lena Nitz, som pekade på såväl omedelbara som mer långsiktiga utmaningar för polisen.

I skärningspunkten mellan dessa olika perspektiv, nivåer och organisationer finns Folk och Försvars grundläggande uppgift: att se till att frågorna om samhällets säkerhet, försvar och krisberedskap är hela folkets angelägenhet. Detta är mindre komplicerat än det låter. Det sker då de politiska vägvalen belyses och diskuteras på våra webbsända seminarier, och det sker då ungdomar och unga vuxna får hantera praktiska säkerhetspolitiska dilemman i våra utbildningar. Vi är stolta över att vi bakom denna idé och dessa verksamheter samlar 78 medlemsorganisationer och deras miljontals medlemmar i hela Sverige.

Dela

Relaterat material