Tillbaka till föregående sida

Foto: Immanuel Giel, commons.wikimedia.org/wiki/File:OSCE_Wien.JPG
Artiklar

Publicerat: 2021-04-22

Försvars- och säkerhetsakademin: Internationellt samarbete i en ny tid

Den fjärde utbildningsdagen av årets digitala Försvars- och säkerhetsakademi (FOSA) genomfördes i samarbete med Utrikesdepartementet fredagen den 16 april. Dagens övergripande tema var internationellt samarbete i en ny tid där FOSA-deltagarna fick lyssna till flera framträdande diplomater vid UD som tog upp några av de mest aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna som präglar Sveriges utrikespolitiska prioriteringar idag. Dagen avslutades med ett längre interaktivt pass där deltagarna själva fick spela roller som parter i en internationell förhandling kopplat till en komplex och aktuell situation i östra Ukraina.

Under fredagsmorgonen samlades alla deltagare över Zoom för att inleda den fjärde digitala FOSA-träffen. Hanna Waerland-Fager, utbildningsansvarig för FOSA på Folk och Försvar, och Christina Weibull, handläggare på Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor (UD-FN), höll en kort introduktion för deltagarna innan det var dags för dagens första programpunkt.

Det första passet bestod av en frågestund om Sveriges politiska prioriteringar och profilfrågor tillsammans med Linus Glanzelius, politisk sakkunnig till utrikesminister Ann Linde. Det blev ett öppet och interaktivt samtal om vilka fokusområden som Sveriges regering har valt att prioritera – alltifrån det svenska ordförandeskapet i OSSE, initiativet ”Drive for Democracy” och att stå upp för en regelbaserad världsordning till ekonomisk ojämlikhet mellan och inom länder samt ett effektivt internationellt samarbete för global vaccinering mot covid-19.

Efter en kort bensträckare samlades sedan FOSA-deltagarna igen för att lyssna och samtala med Carl Skau, enhetschef för UD-FN. Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor ansvarar för samordning och utveckling av den övergripande svenska FN-politiken, svensk politik avseende konfliktlösning och fredsbyggande arbete samt utveckling av svensk humanitär politik, inklusive Sveriges humanitära bistånd genom FN, EU och Internationella rödakorsrörelsen. Efter ett kort anförande av Carl Skau ställde deltagarna flera frågor om Sveriges roll som global aktör.

Därefter fick FOSA-akademin besök av Julius Liljeström, enhetschef för Enheten för europeisk säkerhetspolitik (UD-ES). Han höll ett kort föredrag om olika vägval för europeisk säkerhetspolitik, det transatlantiska samarbetet, nya hydridhot och hur politiken påverkas av ett allt sämre säkerhetsläge. Julius Liljeströms anförande följdes sedan av en frågestund.

Efter en timmes lunchpaus höll Sebastian Willstedt, utbildningsansvarig på Folk och Försvar, det första av dagens två utrikespolitiska quiz. Frågorna baserades på inläsningsmaterialet som deltagarna på förhand läst inför utbildningsdagen och för andra gången under våren fick Fredrika Ljung, Svenska Flottans Reservofficersförbund, högst poäng och gick vinnande från quizet.

Dagen fortsatte sedan med en kortare programpunkt där vi fokuserade på Sveriges relation till Ryssland. Andreas von Beckerath, enhetschef för Enheten för Östeuropa och Centralasien (UD-EC), gästade FOSA-akademin och talade om Sveriges politiska och ekonomiska relation med Ryssland, hur ”Sverigebilden” ser ut i landet och bland ryska medborgare samt de utmaningar relationen står inför idag.

Med nya kunskaper och insikter om relationen till Ryssland och landets säkerhetspolitiska roll i världen fortsatte sedan utbildningsdagen med en programpunkt om Sveriges nuvarande ordförandeskap i OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

FOSA-akademin hade äran att välkomna Cecilia Tamm, biträdande chef för OSSE Task Force vid UD, och Annika Söder, utrikesministerns särskilda OSSE-representant till Södra Kaukasien och samordförande för Geneva International Discussions, samt före detta kabinettsekreterare på UD. Cecilia Tamm berättade om Sveriges prioriteringar under ordförandeskapet och hur Sverige verkar inom OSSE:s etablerade organisatoriska struktur. Annika Söder höll sedan ett anförande om hennes roll som särskild representant till Södra Kaukasien, med fokus på konfliktlösningsprocessen i Georgien, och berättade även mer ingående om några av de låsta konflikter i regionen där OSSE har en viktig roll att spela, däribland konflikten i Nagorno-Karabach.

Efter en kort kaffepaus var det sedan dags för ett längre interaktivt eftermiddagspass. Genom en varm rekommendation från UD:s diplomatprogram var FOSA-akademins arrangörer oerhört glada att Victoria Florinder ville ställa upp och leda en scenariobaserad övning för FOSA-deltagarna. Victoria har en lång internationell erfarenhet som val- och medlingsexpert och är idag verkställande chef för EU:s medlingsprogram ERMES. Hon inledde passet med en lärorik genomgång om fredsmedling i låg- samt högintensiva konflikter, våld och konflikter i samband med valprocesser, internationell valobservation samt falsk valobservation. I slutet av genomgången gav Victoria en kort bakgrund till övningens fallstudie och rollspel -situationen i de icke-regeringskontrollerade områdena Luhansk och Donetsk i östra Ukraina och frågan om Steinmeier-formeln, som föreskriver att val ska hållas i de icke-regeringskontrollerade områdena under förutsättningen att ukrainsk lag gäller och valet övervakas av OSSE.

Den scenariobaserade övningen, som illustrerade ett konkret exempel av förhandling i låg- samt högintensiva konflikter med demokrati som insats, fortsatte sedan genom att deltagarna fick spela olika förhandlingsroller i frågan om framtida val i Luhansk och Donetsk. De olika parterna i förhandlingen var ukrainska Zelenskytrogna anhängare, ukrainska oppositionen, OSSE (med Sverige i spetsen), Ryssland och fredsmedlare (med mål att hitta ”zone of possible agreements”).

Efter den scenariobaserade övningen fick deltagarna möjlighet att i smågrupper reflektera och sammanfatta sina intryck från utbildningsdagen och därefter genomfördes ett avslutande quiz tillsammans med deltagarna. Frågorna denna gång baserades på kunskap som dagens talare hade förmedlat löpande under dagen och Lina Arvidsson, LSU-Sveriges ungdomsorganisationer, fick högst poäng och vann därmed det andra quizet under UD-dagen.

Efter en lång dag vid datorskärmarna avslutades utbildningsdagen strax efter kl. 17 och Folk och Försvar och UD tackade deltagarna för en givande och intressant dag. Den femte och sista utbildningsdagen av 2021 års FOSA-akademi äger rum fredagen den 23 april tillsammans med Försvarshögskolan. Dagens övergripande tema är framtidens totalförsvar.

Hanna Waerland-Fager
Utbildningsansvarig, Försvars- och säkerhetsakademin

Dela

Relaterat material