Tillbaka till föregående sida

Foto: Johan Eklund/MSB
Artiklar
Utbildning

Publicerat: 2020-03-10

Försvars- och säkerhetsakademin: Krisen kommer

Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) är en utbildning för unga medlemmar i Folk och Försvars medlemsorganisationer. Den syftar till att ge deltagarna fördjupad och nyanserad kunskap om nationella och internationella säkerhetsfrågor. Utbildningen ska genom föreläsningar, workshops och studiebesök vara en plattform för lärande och diskussion om försvars och säkerhetspolitik. I fredags genomfördes andra FOSA-träffen och den här gången var det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som stod värd.

Dagen inleddes med att deltagarna fick se hur MSB genomför sin dagliga stabsgenomgång. Efter det tog Fredrik Sjöberg på MSB vid och berättade om myndighetens operativa roll vid samhällsstörning, kris eller krig. Sjöberg förklarade att MSB vid samhällsstörning ska stötta andra myndigheter med kompetens och personal, anordna samverkanskonferenser mellan berörda myndigheter och erbjuda förstärkningsresurser för att hantera till exempel brand eller översvämning.

Pass nummer två berörde flera av MSB:s arbetsområden. Först fick deltagarna en inblick i svensk krisberedskap i sin helhet. Föreläsningen gjorde sedan nedslag i utvecklingen av det svenska civila försvaret, cybersäkerhet och MSB:s arbete mot informationspåverkan samt räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.

Efter lunch fick deltagarna chansen att lyssna till och diskutera med Dan Eliasson – generaldirektör för MSB. Temat för föreläsning var hur MSB kan bidra till att driva samhällsförändring genom samverkan och Eliasson underströk vikten av att myndigheter samarbetar med varandra istället för att varje myndighet arbetar ensam på sitt håll. Deltagarna hade många frågor till Eliasson och diskussionerna kretsade kring hur MSB arbetar med att inkludera ungas perspektiv i sitt arbete. Deltagarna frågade också vilka ambitioner och visioner Eliasson hade för verksamheten i ett längre perspektiv.

Eftermiddagens föreläsningar hölls i SOS Alarms lokaler i Stockholm och deltagarna fick först lyssna till Svante Borg från Storstockholms brandförsvar som berättade om regional samverkan mellan brandkårer i stockholmskommunerna. VD för SOS Alarm, Maria Khorsand, fortsatte eftermiddagen med att tala om SOS Alarms uppdrag att ge rätt hjälp på rätt plats i rätt tid. Deltagarna fick även en fördjupning om nödnumret 112 och hur telefonoperatörerna arbetar för att realisera SOS Alarms uppdrag. Carl Lagerström – gruppchef för krisberedsavdelningen hos SOS Alarm – gick sedan igenom hur SOS Alarm arbetar med omvärldsbevakning, krisberedskap och samverkan. Avslutningsvis gjorde Maria Khorsand en framtidsspaning kring hur AI och ny teknik kan komma att utveckla SOS Alarms arbete.

Dagen avslutades med ett besök på finska ambassadörens residens där deltagarna fick chansen att mingla med bland andra Finlands Sverigeambassadör Liisa Talonpoika.

Amanda Lindell
Praktikant

Dela

Relaterat material