Tillbaka till föregående sida

Foto: Matt Palmer/Unsplash
Artiklar

Publicerat: 2020-08-24

Framtidens civila försvar – perspektiv från Sverigedemokraterna

Inför höstens försvarsbeslut har Folk och Försvar erbjudit alla partier som är representerade i Försvarsberedningen att skriva varsin artikel med sina perspektiv på framtidens civila försvar. I den här artikeln skriver Roger Richthoff, Sven-Olof Sällström, Caroline Nordengrip och Lars Andersson från Sverigedemokraterna om deras tankar kring den civila komponenten av totalförsvaret.

 

En regering som vägrade satsa de pengar som krävdes för att återuppbygga ett trovärdigt civilt försvar. En pandemi som kullkastade en hel värld och som ledde till hamstring av varor på ett sätt vi inte skådat i modern tid samt en sjukvård som gick på knäna och periodvis stod utan skyddsutrustning. Konsekvenserna av en svensk avvecklad krisberedskap tydliggjordes.

På detta sätt kan utvecklingen och händelserna under våren 2020 summeras ur ett civilförsvars- och krisberedskapsperspektiv i Sverige.

Det civila försvaret som behandlades i försvarsberedningens rapport Motståndskraft levererades till regeringen 2017. I den framgår vikten av en förändrad organisation och uppbyggnad av krisberedskapslager för att hantera kommande krissituationer. Trots detta har regeringen endast levererat diverse utredningar och inga propositioner har lagts på riksdagens bord.

Ljusglimtarna denna vår har varit få, även om de finns. Sverigedemokraterna tänker då såklart på insatserna från alla de människor som arbetat och slitit inom vården, hemtjänsten, frivilligorganisationer, civilförsvarsförbunden, Hemvärnet med flera. Inte sällan har det saknats adekvat skyddsutrustning när de utfört sitt arbete, men det har inte stoppat dessa fantastiska yrkesmän och frivilliga från att göra sitt yttersta. Hela det svenska folket är dem evigt tacksamma.

Tyvärr har pandemin kostat oersättliga liv, arbetstillfällen och fysiskt och psykiskt lidande. Att en pandemi drabbar vårt land kan inte lastas en svensk regering. Däremot kan man rikta kritik mot hur en sittande regering hanterat den. De har systematiskt lagt över allt ansvar på en enskild myndighet och inte minst har Stefan Löfven och hans statsråd försvarat Sveriges val av strategi, trots de höga och stundtals skenande dödstalen. Sverige har som förvaltningstradition självständiga myndigheter, men SD anser att i en nationell kris måste en ansvarsfull regering kliva fram och ta ledartröjan. Regeringens regleringsbrev till myndigheterna är ofullständiga när det gäller deras ansvar för krisberedskapen.

SD har sedan partiet inträdde i Sveriges riksdag år 2010 arbetat hårt för att det civila försvaret ska återuppbyggas och för att vi ska stärka vår krisberedskap. Om SD:s förslag hade blivit verklighet så hade Sverige stått klart bättre rustat denna vår än vad som nu var fallet. Aldrig tidigare har behovet av en ansvarstagande krisberedskapspolitik varit större.

För att vända denna negativa utveckling och för att vi ska kunna påbörja återuppbyggnaden av en krisberedskap värd namnet, behöver bland annat följande saker skyndsamt göras:

– Genomföra försvarsberedningens förslag.

Försvarsberedningens genomarbetade rapporter och förslag är grunden för ett starkare civilt försvar och en starkare krisberedskap. Samtliga förslag som återfinns i dessa rapporter – inte minst de förslag som återfinns i rapporten Motståndskraft – måste genomföras i sin helhet och inom angivna tidsramar. Vi har inte tid eller råd att vänta på att nästa kris ska inträffa innan vi börjar agera

– Påbörja återuppbyggnaden av våra beredskapslager.

Den pågående pandemin har med all tydlighet visat på vikten av beredskapslager. Sverige behöver omedelbart påbörja planeringen och införandet av sådana lager. Inriktningen ska vara en uthållighet som räknas i 3 månader

– MSB

MSB bör reformeras och få ett tydligare uppdrag vad gäller att ta fram riktlinjer, kontrollera och följa upp samt samordna mellan myndigheter. Denna myndighet ska fungera som en överstyrelse för de civilförsvarsregioner som bör upprättas

Under hösten ska ett nytt försvarsbeslut fattas av riksdagen – ett av de viktigaste i modern tid och ett beslut som kommer få stor påverkan på vår förmåga att hantera kriser för en mycket lång tid framöver. SD hoppas och tror att samtliga ansvarstagande partier är beredda att ta de beslut och genomföra de satsningar som krävs för att Sverige åter ska få ett civilt försvar och en krisberedskap värd namnet och som fungerar nästa gång som en kris drabbar vårt land.

Allt annat agerande vore oansvarigt och ogenomtänkt.

Roger Richthoff,
Riksdagsledamot (SD)

Sven-Olof Sällström,
Riksdagsledamot (SD)

Caroline Nordengrip,
Riksdagsledamot (SD)

Lars Andersson,
Riksdagsledamot (SD)

Dela

Relaterat material