Tillbaka till föregående sida

Foto: Anders Jildén/Unsplash
Artiklar

Publicerat: 2022-08-25

Gryningsläge: Hur skulle ekonomin, kulturarven och miljön påverkas av ett krig i Sverige?

Den 5:e juli i år hade Folk och Försvars dokumentär Gryningsläge – Sverige efter kriget premiär. Filmen handlar om hur Sverige skulle kunna arbeta för en snabb och stabil fred inför och under ett krig i landet. Filmen premiärvisades vid ett fullsatt evenemang i Almedalen, och om du inte redan gjort det kan du se filmen här. Folk och Försvar vill nu fördjupa diskussionen ytterligare, och kommer därför att publicera tre artiklar som handlar om hur ett krig skulle påverka ekonomi, kulturarv och miljö, och hur vi kan arbeta för att minska krigets skador på dessa områden.

Artiklarna publiceras med en veckas mellanrum, med start den 26:e september.

 

HUR SKULLE SVERIGES EKONOMI PÅVERKAS AV ETT KRIG?

Författare: Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor, Svenskt näringsliv

 

HUR KAN SVERIGES KULTURARV BEVARAS I ETT KRIG?

Författare: Mattias Legnér, professor i kulturvård och docent i historia, Uppsala universitet

 

HUR KAN MILJÖN I SVERIGE SKADAS AV ETT KRIG?

Författare: Annica Waleij, förste analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut

Publiceras 10:e oktober

Dela

Relaterat material