Tillbaka till föregående sida

Foto: Ulf Palm
Artiklar

Publicerat: 2014-12-18

Inför Rikskonferensen 2015

Uppdaterad 2015-01-10

2014 blev ett oroligt år. Krig och kriser blossade upp eller förvärrades på ett flertal platser i världen. Vi har sett fler diskussioner om grunderna för Sveriges säkerhetspolitik – samtidigt som svensk försvarsförmåga och krisberedskap debatteras mer intensivt än på länge. Till detta kommer ett partipolitiskt landskap i förändring, med flera nya konfliktlinjer. Sveriges största konferens för säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap saknar inte frågor att hantera – välkommen att följa Rikskonferensen 2015.

Arrangemanget startar den 11 januari. Samma dag befinner sig statsminister Stefan Löfven i Paris, med anledning av händelserna i Frankrike. Dessa aktualiseras givetvis i Rikskonferensens olika programpunkter, där vi bland annat får höra från cheferna för Sveriges underrättelse- och säkerhetstjänster, samt från inrikesminister Anders Ygeman.

Rikskonferensen inleds med ett anförande från Sveriges utrikesminister Margot Wallström, följt av en partiledardiskussion. Vissa delar av svensk säkerhetspolitik kännetecknas av kontinuitet efter riksdagsvalet 2014 – solidaritetsförklaring, allmän samarbetsdoktrin – men skillnader finns också: feministisk säkerhetspolitik, globala nedrustningsambitioner, inställning till Nato, samt beskrivning av de försvarspolitiska utmaningarna.

En av årets stora säkerhetspolitiska frågor har varit Rysslands vägval. Det är krig i Ukraina – i Europa – och det är tydligt att den ryska regeringens tröskel för användning av militärt våld i utlandet har sänkts ytterligare. Vi diskuterar Rysslands ambitioner och förmågor med framstående experter i ämnet.

Det svenska samarbetet med Finland inom försvars- och säkerhetspolitik fortsätter och fördjupas. 2014 välkomnade vi republikens president Sauli Niinistö till Rikskonferensen och 2015 medverkar utrikesminister Erkki Tuomioja och försvarsminister Carl Haglund – båda i samtal med sina svenska motsvarigheter. Därtill samtalar kommendören för Finlands försvarsmakt med försvarschefer från Sverige, Norge och Danmark.

Det bredaste perspektivet på vår säkerhet skapas kanske genom en tur ut i rymden; på Rikskonferensen får vi ta del av Christer Fuglesangs erfarenheter som astronaut, och vi diskuterar rymden som en framväxande säkerhetspolitisk arena.

Utöver ett extra riksdagsval ska 2015 också vara året för ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut i Sverige. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lämnat underlag om det militära och civila försvaret till regeringen – där man pekar ut mycket stora utmaningar. Här kan också påpekas att det senaste försvarsbeslutet ännu inte är fullt ut implementerat. Dessa frågor diskuteras på Rikskonferensen, på såväl praktisk som politisk nivå.

Sommarens skogsbrand och översvämningar, samt höstens störningar i telekommunikationer, har bidragit till en intensifierad debatt om svensk krisberedskap – något som vi synliggör på Rikskonferensen. Här diskuterar vi offentliga, kommersiella och frivilliga aktörer – på nationell, regional och lokal nivå. De samlade svenska förmågorna att hantera mer omfattande störningar och påfrestningar aktualiseras givetvis ytterligare av den utveckling som pågår inom civilt försvar.

Tyvärr betyder inte de kraftiga vindarna runt Östersjön att det är lugnt i resten av världen. Den humanitära katastrofen i Syrien fortsätter, och utvecklingen i Irak har varit kraftigt negativ under 2014. Ebola-epidemin i Västafrika har aktualiserat frågor om politiska prioriteringar, uppbyggnad av sjukvårdssystem, samt olika länders förmågor inom akut humanitärt bistånd och internationell krishantering.

Samtidigt inleds det svenska deltagandet i FN-insatsen MINUSMA i Mali. Sverige har länge – med avbrott efter militärkuppen 2012 – haft bilateralt utvecklingssamarbete med Mali. Militär närvaro – därtill med en underrättelseenhet, som en del av en FN-insats – är dock något nytt. Det finns dock aspekter som känns igen från det senaste decenniets engagemang i Afghanistan: en multinationell insats för att stödja en svag regering och hantera våldsamma motståndsgrupper med skiftande agendor i ett oroligt grannskap. Även här bjuder Rikskonferensen på dagsaktuella lägesbilder.

Ett genomgående tema? Vilka hot och risker finns i vår omvärld och hur ska Sverige bidra till säkerhet och trygghet, nära och långt borta? Missa inte diskussionerna – hela Rikskonferensen sänds live på vår hemsida.

Johan Larnefeldt

Dela

Relaterat material