Tillbaka till föregående sida

Foto: Ulf Palm
Artiklar

Publicerat: 2016-01-07

Inför Rikskonferensen 2016

Den 10-12 januari äger Folk och Försvars Rikskonferens rum i Sälen. Du hittar programmet och webbsändningen här, och nedan får du en kort bakgrund och överblick inför årets konferens.

Folk och Försvars 70:e Rikskonferens äger rum i en orolig tid. En ökning av konflikter i världen för med sig storskaligt mänskligt lidande och tvingar många människor på flykt. Samtidigt har Europas säkerhet försämrats och det blir allt tydligare att kraven på Sveriges beredskap för kriser och krig kan komma att höjas.

Agendan för Rikskonferensen 2016 speglar detta – under tre dagar som inriktas på Sveriges och världens säkerhet, utvecklingen av ett modernt totalförsvar samt vårt samhälles samlade säkerhet, trygghet och krisberedskap.

Frågan om Sveriges bidrag till en säkrare värld står i fokus för konferensens första talare, utrikesminister Margot Wallström. Här finns en mängd aktuella frågor: från regeringens färska strategi för Syrienkrisen till den svenska solidaritetsförklaringens ställning efter Frankrikes begäran om stöd under hösten 2015. Utvecklingen i vårt närområde diskuteras vidare av Lettlands president Raimonds Vejonis, som deltar på Rikskonferensen för första gången, och talar om utmaningar och möjligheter för säkerhet i Östersjöregionen.

Vi gör utblickar mot omvärlden – från Mellanöstern till Ryssland – och diskuterar hur aktörer som Röda Korset och Kustbevakningen bidrar till att hantera flyktingsituationen i världen och Sverige. Särskild uppmärksamhet ägnas också åt frågan om Sveriges grundläggande prioriteringar i allt detta: en nationell säkerhetsstrategi för Sverige håller på att utarbetas – vi tar upp olika perspektiv på vad den ska innehålla och inriktas på.

Det svenska totalförsvaret – bestående av militärt och civilt försvar – står i fokus en stor del av Rikskonferensens andra dag. Perspektiv kommer från bland andra Sveriges försvarsminister, generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges överbefälhavare – och hans finska motsvarighet.

Tre större försvarspolitiska frågor behandlas just nu i utredningar – Försvarsmaktens personal- och materielförsörjning samt Sveriges internationella samarbeten – och även här får vi en uppdatering. Utöver detta kommer perspektiv från riksdagsledamöter och partiledare – liksom från mer fristående forskare och debattörer.

Frågor om terrorism kom allt högre på dagordningen under hösten 2015, och diskuteras utförligt under Rikskonferensen. Detta inleds av chefen för Säkerhetspolisen, i ett gemensamt framträdande med sin norska motsvarighet, chefen för Politiets sikkerhetstjeneste. Detta följs upp av ett bredare samtal mellan forskare och praktiker om våldsbejakande extremism och förebyggande arbete – europeiskt, nationellt och lokalt.

En påtaglig följd av de senaste årens säkerhetspolitiska utveckling och nya konfliktmönster har varit en alltmer utsatt situation för journalister – vi ägnar därför särskild uppmärksamhet åt att diskutera förutsättningarna för rapportering i kris och krig. Här medverkar Martin Schibbye, redaktör vid Blank Spot Project, Anna-Lena Laurén, som är Svenska Dagbladets Rysslandskorrespondent, samt Jonathan Lundqvist, som är ordförande för Reportrar utan gränser.

Inrikesministerposten återinfördes vid regeringsbildningen hösten 2014, och Anders Ygeman fick ett intensivt år – han inleder Rikskonferensen sista dag. Här hör vi också rikspolischefen, forskare, generaldirektörer, riksdagsledamöter och företrädare för partipolitiska ungdomsförbund. Dagen avslutas av försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Anders Ygeman, som tillsammans ger en lägesbild av sitt gemensamma ansvarsområde: totalförsvaret.

Vad pågår i världen? Vad påverkar vår säkerhet? Vad bör vi göra åt det? Omvärlden förändras, och perspektiven blir fler, men dessa grundläggande frågor behöver ställas och diskuteras. Hela Rikskonferensen webbsänds, givetvis – live och i efterhand – på Folk och Försvars hemsida.

Johan Larnefeldt
Utbildningsansvarig
Folk och Försvar

Dela

Relaterat material