Tillbaka till föregående sida

Foto: Matt Palmer/Unsplash
Artiklar
Opinion

Publicerat: 2015-03-25

Nigeria visar vikten av konfliktförebyggande arbete

Det rapporteras nu om att Boko Haram har genomfört ännu en omfattande kidnappning i norra Nigeria. Över 400 personer, främst barn, ska ha förts iväg från staden Damasak och tiotals ska ha dödats.Den 14 februari skulle Nigeria ha gått till val, men detta har skjutits fram till den 28 mars på grund av den väpnade konflikten i norr. Situationen i Nigeria visar att vi fortsätter att reagera försent och därmed misslyckas med att skapa fred och säkerhet. Världens ledare måste skifta fokus från militära medel till konfliktförebyggande arbete, menar Ylva Bergman, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).

Det är sorgligt att se hur världen om och om igen reagerar för sent. Det går att förebygga väpnade konflikter, ändå är det inte där fokus ligger. Inte heller resurserna. Det mest självklara, att vaccinera samhällen mot krig istället för att ständigt försöka plåstra om blödande sår, står inte högst upp på dagordningen. Istället prioriteras militära medel, ett dyrt och begränsat verktyg som när det används visar på ett misslyckande: att en situation för länge sedan har gått för långt.

Nigeria har länge plågats av flera olika konflikter, både i syd och norr. Det rika oljelandet med Afrikas största befolkning lider av utbredd korruption, övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, enorma klassklyftor och ett av världens sämsta sjukvårdssystem. Kvinnoförtrycket är utbrett, inte minst på landsbygden, och homosexuella handlingar kan straffas med upp till 14 års fängelse.

Den militanta gruppen Boko Haram har sedan 2009 bedrivit en väpnad kamp mot regeringen. De civila målen har ökat och är idag frekventa i framförallt nordöstra Nigeria. Väpnade attacker, kidnappningar och självmordsbombare har lett till att över 1,2 miljoner människor är på flykt och att upp emot 10 000 dödats bara under 2014. Innan Boko Haram slog till i Chibok, och nigerianska aktivister upplyste världen om att över 200 flickor kidnappats, var det väldigt tyst om konflikten i svensk media.

För flera år sedan diskuterade vi situationen i landet med IKFF Nigeria, vår systersektion. De var oroliga för att våldet skulle eskalera inför valet 2015 och sprida sig i regionen. De mobiliserade, försökte påverka, få makthavare att lyssna. De fruktade att inget skulle göras för att förebygga en väpnad konflikt. Tyvärr hade de rätt.

Ändå verkar den rådande situationen komma som en överraskning för regeringen i Nigeria och för omvärlden. Om vi visste, en organisation i det civila samhället med knappa resurser, måste de som sitter på makten ha vetat. Så den relevanta frågan är, varför gjordes inget?

I februari släppte människorättsorganisationen Human Rights Watch sin årliga rapport. De menar att den oro och det våld som världen nu upplever beror på att länder inte respekterar mänskliga rättigheter, och att det skapat grogrund för extrema rörelser. Istället för att stärka mänskliga rättigheter som en konfliktförebyggande insats, överges de. Det gäller även Nigeria.

Trots att vapenspridning och ökad militarisering är en bidragande faktor till det ökade våldet i Nigeria har det konfliktförebyggande arbetet fått stå tillbaka för traditionell militär säkerhetspolitik. Men så länge vi inte adresserar grundorsakerna till konflikten kommer den blossa upp igen.

I arbetet för att bygga fred och säkerhet är kvinnors deltagande en självklarhet. Genom FN:s resolution 1325, och följande resolutioner på samma tema, har även säkerhetsrådet slagit fast detta. Ändå fortsätter kvinnor och kvinnorättsorganisationer att exkluderas.

Förra året bjöd Storbritanniens dåvarande utrikesminister, William Hague, in till ett möte i London för att diskutera hur sexualiserat våld i konflikter ska stoppas. Ministrar var överens om att kvinnors makt måste öka för att stoppa våldet. Under samma dagar i samma stad, samlades politiska ledare från Nigeria, Kamerun, Tchad, Niger med representanter från EU och USA för att diskutera hur Boko Haram ska stoppas.IKFF Nigeria arbetade hårt, tillsammans med andra kvinnoorganisationer, för att inkluderas på mötet. Arrangörerna ansåg initialt att kvinnor borde delta. Men sedan hände det som nästan alltid verkar hända. De kom fram till att det inte var ”lämpligt” att låta kvinnor från civilsamhället delta. Samma sak skedde även i fredssamtalen om Syrien, trots starka påtryckningar från bland andra IKFF:s samarbetspartners från Syrien.

Sveriges biståndsminister Isabella Lövin utsågs nyligen till ordförande för OECD:s nätverk för konfliktdrabbade och sviktande stater. Det innebär en stor möjlighet för Sverige att bidra till nya strategier mot grundorsakerna till våld och väpnade konflikter. Världens ledare måste skifta fokus och hitta nya vägar att bygga fred. Vi måste stödja lokala initiativ, exempelvis lokala vapenvilor ofta under ledning av kvinnor och kvinnorättsrörelser, och vägra respektera fredsprocesser som exkluderar kvinnor. Vi måste minska vapenspridningen och på allvar börja förebygga väpnade konflikter. Freden byggs underifrån, av de som påverkas. Dagens system kostar för mycket. I människoliv och i resurser.

Fina ord måste omvandlas till handling när det verkligen gäller. Det som skett i Nigeria, där våldet har eskalerat under en längre tid utan att någon har agerat, ska inte få ske. Vi måste ta freden på allvar, den måste prioriteras. Även när andra politiska och ekonomiska intressen är starka.

Ylva Bergman
Generalsekreterare
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

 

OM IKFF NIGERIA
IKFF NIGERIA STARTADE 2009 OCH FINNS NU I FYRA AV LANDETS 36 DELSTATER. SEKTIONEN ARBETAR MED ATT SPRIDA INFORMATION OM RESOLUTION 1325 OCH BEVAKA DESS IMPLEMENTERING. DE VAR EN AV DE FÅ CIVILSAMHÄLLESORGANISATIONER SOM DELTOG I DE KONSULTATIONER SOM LEDDE FRAM TILL NIGERIAS NATIONELLA HANDLINGSPLAN FÖR RESOLUTION 1325. DE ARBETAR ÄVEN FÖR ATT ÖKA KOMMUNIKATIONEN MELLAN KVINNOORGANISATIONER I NORRA OCH SÖDRA DELARNA AV LANDET.
INFÖR VALET 2015 HAR IKFF NIGERIA STARTAT EN KOALITION, TEAM 2015, SOM SYFTAR TILL ATT ÖKA KVINNORS POLITISKA DELTAGANDE. KOALITIONEN ERBJUDER KVINNOR UTBILDNING INOM POLITISKT LEDARSKAP OCH SAMLAR IN PENGAR FÖR ATT GE FLER KVINNOR MÖJLIGHET ATT KANDIDERA TILL POLITISKA POSITIONER. DE HAR ÄVEN SKAPAT EN DATABAS MED KVALIFICERADE KVINNLIGA KANDIDATER.
IKFF NIGERIA ÄR ÄVEN DEL AV EN REGIONAL ARBETSGRUPP, TILLSAMMANS MED IKFF:S SYSTERSEKTIONER I VÄST- OCH CENTRALAFRIKA, SOM ARBETAR FÖR ATT FINNA REGIONALA LÖSNINGAR TILL DE ALLT MER REGIONALISERADE KONFLIKTERNA I OMRÅDET. FÖRRA ÅRET ANORDNADE VI EN REGIONAL KONFERENS I SYDAFRIKA, LÄS OM ARBETET I RAPPORTEN ”GRÄNSLÖS FRED – REGIONALT SAMARBETE I AFRIKA”.
Dela

Relaterat material