Tillbaka till föregående sida

Foto: Pexels
Rikskonferensen

Publicerat: 2020-12-29

Programblock 10 under Rikskonferensen 2021: Inre hoten mot vår trygghet och demokrati

Hur påverkar organiserad brottslighet, separatistisk extremism samt hat och hot mot samhällsaktörer och individer vår trygghet och demokrati? Under Rikskonferensens tionde och sista programblock kommer vi diskutera vad som hotar vår trygghet och demokrati och hur samhället tillsammans kan rusta sig starkare mot inre och yttre hot. Hur ser lägesbilden ut idag och vilka problem behöver lösas för att skapa en ökad motståndskraft i samhället i allmänhet, och för att skydda våra grundläggande värden som demokrati, rättsstaten och demokratiska fri- och rättigheter i synnerhet?

Programblocket inleds med ett anförande av rikspolischef Anders Thornberg som kommer tala om hur organiserad brottslighet utmanar det demokratiska samhället och hur Polisen arbetar med att bekämpa den.

Efter denna punkt kommer Magnus Ranstorp, forskningsledare för Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, tala om varför separatistisk extremism utgör ett hot mot demokratin. Magnus Ranstorp kommer att tala om vilka konsekvenser separatistisk extremism får för samhället och demokratin, och vad man kan göra för att stärka samhällets motståndskraft mot dessa strömningar.

Det tionde blocket består även av en programpunkt med rubriken: hat och hot som bryter ner demokratin. Anna-Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda på Sveriges Kommuner och Regioner, Henrik Almén, förbundsordförande Ung Media och Patrik Oksanen, journalist och senior fellow på Frivärld kommer att framföra olika perspektiv på temat. Hur drabbas individer och demokratin i stort av hot och hat mot förtroendevalda och media? Och vilka kan syftena vara?

Avslutningsvis kommer ledare från tre politiska ungdomsförbund, Ida Alterå (CUF), Romina Pourmokhtari (LUF) och Ava Rudberg (Ung Vänster) kommentera och ge sina politiska reflektioner kring de frågor och utmaningar som har belysts av föregående talare.

Rikskonferensens tionde och sista programblock kommer preliminärt att äga rum mellan tiden 15:30-16:45, tisdagen den 12 januari. Se hela programmet för Rikskonferensen här.

Se Rikskonferensens sista block här.

Dela

Relaterat material