Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2022-12-30

Programblock 10 under Rikskonferensen 2023: Sprickor i samhällskontraktet

Det tionde blocket syftar till att lyfta välfärdsbrottslighet och diskutera på vilka sätt detta riskerar vara systemhotande och därför ytterst ett hot mot vår demokrati. Välfärdsbrottslighet som term saknar en allmängiltig definition, men i detta sammanhang utgår Folk och Försvar från Sveriges Kommuner och Regioners definition, även om vi låtit justera den något:

Välfärdsbrottslighet är när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar skattemedel för egen vinning.

Många bedömningar har gjorts de senaste decennierna och vad som kan konstateras är att det är ett mycket stort osäkerhetsintervall i gjorda bedömningar. Riksrevisionens rapport ”Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen – Försäkringskassans kontrollverksamhet (RiR 2016:11, s. 16)” uppskattar välfärdsbrottsligheten till att idag omfatta mellan 16-20 miljarder kronor, men de understryker samtidigt att osäkerhetsintervallet är relativt stort.

Om denna typ av brottslighet får gro riskerar det att skada såväl legitimiteten som tilltron till hela vårt välfärdssystem och ytterst vår demokrati. Därför är det av yttersta vikt att även systemhotande brottslighet finns med som en komponent i den sammantagna säkerhetspolitiken.

En annan typ av brottslighet som också är organiserad och strukturerad och svår att komma åt är gängkriminaliteten. När några dör eller hamnar i fängelse kommer nya kandidater. Under Rikskonferensen 2022 lyfte vi hur skola, socialtjänsten och civilsamhället kan samverka för att motverka detta. Under 2023 års konferens ämnar vi uppmärksamma strukturerna som finns och som gör att det på samma sätt som välfärdsbrottsligheten hotar vår trygghet och tillit till samhället och därmed vår demokrati ytterst.

Gemensamt för båda dessa typer av kriminalitet är att de är väldigt organiserade, det finns tydliga strukturer och karriärvägar. Flera debattörer har beskrivit personernas drivkraft och att de kan liknas med entreprenörer.

Talare och talarpunkter

  • Rikspolischef Anders Thornberg inleder med att tala om systemhotande välfärdsbrottslighet.
  • Därefter hör vi Karin Sigstedt, senior åklagare och internationell samordnare på Ekobrottsmyndigheten och Lasse Wierup, kriminalreporter Dagens Industri och författare. De talar utifrån rubriken “Entreprenörer i internationell brottslighet”.
  • Färre men värre? Perspektiv på den organiserade brottsligheten ges av Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Sveriges Advokatsamfund och Jerzy Sarnecki, professor emeritus Stockholms Universitet.
  • Blocket avslutas med att Evin Cetin, författare och fd advokat och Diamant Salihu, undersökande journalist och författare talar mer om organisationen och strukturerna bakom gängkriminalitet.

Rikskonferensens tionde programblock äger rum tisdagen den 10 januari 15:45-17:10.

Mer information om Rikskonferensen 2023 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt tillgängliggör vi Rikskonferensen via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material