Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2020-12-23

Programblock 5 under Rikskonferensen 2021: Norden – tillsammans i världen

Det nordiska samarbetet har prioriterats alltmer under de senaste åren. Den intensifierade militära övningsverksamheten och ett ökat politiskt utbyte mellan de nordiska länderna, inte minst mellan Sverige, Finland och Norge, är exempel på detta. Det finns ett växande intresse för att utforska hur de nordiska länderna kan agera tillsammans i världen i en tid där auktoritära krafter växer sig starkare och där de globala styrkeförhållandena håller på att förändras. Om det i framtiden blir svårare för de enskilda nordiska länderna att göra sina röster hörda inom världspolitiken, hur kan Norden i större utsträckning än tidigare agera tillsammans med en gemensam röst? Under det femte och sista programblocket under Rikskonferensens första dag kommer vi att fokusera på Norden som en regional och global säkerhetspolitisk aktör. 

Karin Wallensteen, statsministerns statssekreterare för utrikesfrågor och det säkerhetspolitiska rådet, inleder med ett anförande om hur de nordiska länderna kan agera tillsammans för att bygga säkerhet och välstånd såväl i sitt närområde som globalt.

Programblocket fortsätter med anföranden på samma tema från de nordiska ländernas ambassadörer i Sverige – Christian Syse, Norges ambassadör, Liisa Talonpoika, Finlands ambassadör och Vibeke Rovsing Lauritzen, Danmarks ambassadör.

Det femte blocket består även av en programpunkt med rubriken: Sverige – en del av Nordens försvar? Generallöjtnant Michael Claesson, insatschef på Försvarsmakten, och Eva Hagström Frisell, forskningsledare på FOI, kommer att tala om behovet av ett utökat nordiskt försvarssamarbete och hur detta samarbete kan utvecklas samtidigt som man upprätthåller en ömsesidig respekt för ländernas olika säkerhetspolitiska doktriner.

Programblocket avrundas med kommentarer och reflektioner från fyra ledamöter från riksdagens utrikesutskott om ovanstående anföranden och ämnen. Kenneth G Forslund (S), Fredrik Malm (L), Lars Adaktusson (KD) och Håkan Svenneling (V) kommer även berätta om sina partiers syn på Sverige och Norden som säkerhetspolitisk aktör och vad länderna kan vinna på ett tätare samarbete.

Rikskonferensens femte programblock kommer att äga rum mellan den preliminära tiden 16:00-17:15, måndagen den 11 januari. Se hela programmet för Rikskonferensen här.

Se Rikskonferensens femte block här.

Dela

Relaterat material