Tillbaka till föregående sida

Foto: Sebastiano Piazzi/Unsplash
Rikskonferensen

Publicerat: 2021-12-27

Programblock 5 under Rikskonferensen 2022: Försvarspolitik och omvärldsläget

Vad driver den svenska försvarspolitiken i en tid då hoten mot vår demokrati och säkerhet kan sägas vara fler än någonsin? Det femte blocket under Folk och Försvars Rikskonferens syftar till att fördjupa förståelsen för svensk försvarspolitik. Under programblocket kommer vi främst göra nedslag nationellt och regionalt (Norden/Baltikum) men vi blickar också ut internationellt för att se hur svensk försvarspolitik påverkas av olika omvärldshändelser.

Hoten vi ser mot Sverige berör dels andra stater med antagonistiska intentioner som rustar upp, dels organiserad kriminalitet som internationaliseras och professionaliseras till den utsträckning att följande fråga kan ställas: är den eller kan den bli systemhotande? Utöver detta kan idag klimatförändringarna och de kriser som följer som kraftiga översvämningar, omfattande bränder och stormar också utgöra hot mot vår säkerhet – sårbarheter i samhället som i sin tur kan utnyttjas av antagonistiska aktörer.

Samtidigt som vi ser flera hotbilder mot Sverige har det under året fortsatt skett en förskjutning av den globala maktbalansen – USA har tagit flera steg tillbaka medan Ryssland och Kina kliver fram. Idag används även alltfler politiska och ekonomiska verktyg som påtryckning inom säkerhetspolitiken och olika hybridhot är ständigt närvarande i vår omgivning. Hur ska denna palett av säkerhetshot hanteras?

Inledningsvis hör vi försvarsminister Peter Hultqvist under rubriken ”Sveriges försvarspolitiska samarbeten”.

Därefter kommer Lena Hallin, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen (Säpo), och Björn Lyrvall, generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA), tala om den omvärldsutveckling som vi ser idag och hur det påverkar vår inre säkerhet respektive den internationell säkerheten.

Daniel Bäckström, riksdagsledamot försvarsutskottet (C), Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot försvarsutskottet (V), och Mikael Oscarsson, riksdagsledamot försvarsutskottet (KD), avrundar programblocket med att ge sina kommentarer och politiska perspektiv.

Rikskonferensens femte programblock kommer preliminärt att äga rum mellan tiden 15:45-17:00, måndagen den 10 januari.

Se programmet för Rikskonferensen 2022 i sin helhet här.

Se Rikskonferensen live eller i efterhand på vår hemsida eller via Youtube.

Dela

Relaterat material