Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2022-12-26

Programblock 6 under Rikskonferensen 2023: Kriget i Ukraina

Det senaste decenniet har det säkerhetspolitiska läget, såväl i Europa som Östersjöregionen, kraftigt försämrats. Ett år med Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina har gjort det än värre. Kriget har också dramatiskt förändrat relationen mellan Ryssland och övriga Europa, vilket är kulmen av flera års utveckling mot en alltmer auktoritär inriktning i Ryssland. Nu ser vi en fullkomlig ruptur i relationerna och ett behov av en ny strategisk inriktning.

Slaget om informationsmiljön har kännetecknat det senaste årets krig. Vi har sett hur de stridande parterna i kriget i Ukraina har använt digitalteknik och inte minst sociala medier för att främja olika narrativ, bilda opinion och vinna gehör bland aktörer inom det internationella samfundet.

Många kvalificerade militära bedömare och analytiker har överraskats av Ukrainas imponerande kamp och framgångar mot den ryska aggressionen. Det ukrainska försvaret har det senaste året visat på mod, uthållighet och innovation. Det gäller såväl det militära som det civila försvaret.

Rikskonferensens sjätte block syftar till att, med utgångspunkt i ryska kriget mot Ukraina, diskutera omvärldsläget, vår regions säkerhetspolitiska avväganden och ett par av de verktyg det internationella samfundet har till sin hjälp för att hantera denna typ av säkerhetspolitiska kriser. Vilka lärdomar finns det att göra efter ett år av fullskaligt krig?

Blockets talare och programpunkter

  • Chefen för militära underrättelsetjänsten, Lena Hallin, talar om omvärldsläget och kriget i Ukraina. Hur har det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats av de senaste årens utveckling?
  • Efter detta kommer Gudrun Persson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut tala om den nuvarande politiska utvecklingen i Ryssland med dess internationella relationer i huvudfokus. Vad kan vi se i den ryska politiska utvecklingen senaste tiden? Kan vi se fram emot en fredlig samexistens mellan Ryssland och Europa inom en överskådlig framtid? Eller är ödet deterministiskt och historien bunden att upprepa sig själv?
  • Per-Erik Nilsson från FOI talar därefter om informationskriget i Ukraina och som det moderna slagfältet. Ukraina har i mångas mening ”vunnit” informationskriget mot vad man inledningsvis bedömde som en mycket avancerad informationskrigsmotståndare – Ryssland. Vad kan konstateras från den senaste forskningen på området och vilka slutsatser kan dras?
  • Roger Djupsjö från Försvarsmakten med en bakgrund i det kanadensiska initiativet operation Unifier i Ukraina kastar ljus på vad vi militärstrategiskt kan lära oss av Rysslands krig mot Ukraina och om detta går att översätta till svenska förhållanden. Finns lärdomar som är viktiga att dra för svenskt försvar i den tillväxtperiod vi nu befinner oss?
  • Avslutningsvis tar vi emot Ukrainas ambassadör till Sverige, Andrii Plakhotniuk, som talar på temat the strengths of Ukraine´s resilience. Vi hör mer om hur Ukraina upprätthåller försvarsviljan.

Rikskonferensens sjätte programblock äger rum måndagen den 9 januari 16:45-18:10.

Mer information om Rikskonferensen 2023 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt tillgängliggör vi Rikskonferensen via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material