Tillbaka till föregående sida

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Rikskonferensen

Publicerat: 2020-12-28

Programblock 7 under Rikskonferensen 2021: Försvarsmakten nu och i framtiden

Under programblock sju under Rikskonferensen kommer vi att fokusera på svenskt försvar på lång sikt med utgångspunkt från måndagens programblock om framtidens konflikter och krigföring. Hur ser överbefälhavaren, chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, chefen för högkvarterets ledningsstab och försvarspolitiska experter på framtidens Försvarsmakt i en omvärld under omdaning?

Programblocket inleds med ett anförande av Lena Hallin, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) med rubriken: omvärldsläget – konsekvenser för vår fred och frihet? Vilka är konsekvenserna för hotbilden mot Sverige baserat på måndagens diskussioner och vad är det Sveriges försvar behöver klara av att möta?

Micael Bydén, Sveriges överbefälhavare, kommer sedan att tala om hur Försvarsmakten möter en föränderlig hotbild nu och i framtiden. Exempelvis, vilka strategiska frågor bör svenskt försvar planera för bortom 2030? Hur bidrar det nyss fattade Försvarsbeslutet till detta?

Programblocket fortsätter med ett anförande av Jonas Haggren, chef för högkvarterets ledningsstab, om hur svenskt försvar kan utformas fram till 2045. Vilka är kraven och vilka förmågor behövs? Hur kan Sverige vara en kompetent och relevant samarbetspartner?

Blocket avrundas med kommentarer och reflektioner om ovanstående anföranden och ämnen tillsammans med Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert och Robert Dalsjö, forskningsledare på FOI.

Rikskonferensens sjunde programblock kommer preliminärt att äga rum mellan tiden 10:10-11:15, tisdagen den 12 januari. Se hela programmet för Rikskonferensen här.

Se Rikskonferensens sjunde block här.

 

Dela

Relaterat material