Tillbaka till föregående sida

Foto: NASA, commons.wikimedia.org/wiki/File:30_Doradus,_Tarantula_Nebula.jpg
Rikskonferensen

Publicerat: 2021-12-29

Programblock 7 under Rikskonferensen 2022: Ny teknik – ett nedslag

I det sjunde blocket gör vi ett nedslag inom ny teknik och undersöker det säkerhetspolitiska läget i rymden och hur svensk säkerhet påverkas och inriktas baserat på det.

Rymden anses av många länder, däribland Sverige, vara ytterligare en domän, eller
operationsmiljö, likt mark, luft, vatten och cyber. De senaste åren har många aktörer flyttat fram sina positioner men rymdfrågorna har tagit, och tar, ett oväntat lite utrymme i den svenska försvarspolitiska debatten.

Fastän de politiska initiativen rörande rymdens roll i svensk försvarspolitik varit få de sista åren är den nyligen presenterade rymdlagsutredningen trots allt ett tecken i tiden. Vad skulle denna utredning ge för konsekvenser om den omsätts i praktiken och bli ny lag?

Först i talarstolen är Michael Claesson, insatschef Försvarsmakten, som kommer inleda med att tala om rymden som operationsmiljö.

Därefter hör vi den nya chefen för Säkerhetspolisen (Säpo), Charlotte von Essen, som ska tala om rymden som underrättelsearena. Vad innebär det för Säkerhetspolisens ansvarsområden att rymden nu är utpekad som en av fem domäner av Försvarsmakten?

Vidare hör vi Kristoffer Hultgren, samordnare rymdfrågor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), under rubriken ”Rymdens betydelse för det moderna samhället – framtida sårbarheter”.

Därefter kommer Daniel Faria, enhetschef Flyg och rymdsystem Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), tillsammans med Anne Gynnerstedt, styrelseledamot Swedish Space Cooperation (SSC), prata mer om den svenska rymdstrategin från 2018.

Slutligen hör vi mer om politiska vägval från Pål Jonson, ordförande försvarsutskottet (M) och Niklas Karlsson, vice ordförande försvarsutskottet (S).

Rikskonferensens sjunde programblock kommer preliminärt att äga rum mellan tiden 10:40-11.55, tisdagen den 11 januari.

Se programmet för Rikskonferensen 2022 i sin helhet här.

Se Rikskonferensen live eller i efterhand på vår hemsida eller via Youtube.

Dela

Relaterat material