Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2022-12-27

Programblock 7 under Rikskonferensen 2023: Försvarsvilja

På pappret var styrkeförhållandena mellan Ukraina och Ryssland oerhört ojämna och många förväntade sig att den ryska krigsmakten skulle segra i kriget på kort tid, men det visade sig vara mycket fel. En faktor som lyfts fram som oerhört viktig, kanske avgörande, för det ukrainska försvaret har varit dess försvarsvilja.

Tack vare den enorma folkliga uppbackningen till den politiska ledningen och försvarsmakten har landet mäktat med att bjuda på segt motstånd mot det ryska anfallskriget och de senaste veckorna och månaderna till och med genomföra framgångsrika motoffensiver för att befria ockuperat territorium. Det ukrainska exemplet bjuder på många lärdomar för Sverige.

I det här kvällspasset kommer frågor relaterade till försvarsvilja och motståndskraft att diskuteras. Hur viktig är försvarsvilja för ett lands totalförsvar? Vad kan vi lära oss från Ukraina? Hur kan vi stärka vår försvarsvilja? Vilka källor finns det i samhället för försvarsvilja och motståndskraft? Vilken roll spelar civilsamhället i att upprätthålla en stark försvarsvilja?

Blockets talare

  • Jenny Deschamps-Berger, Försvarshögskolan
  • Laura Swaan Wrede, rikshemvärnschef Hemvärnet
  • Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)
  • Noura Berrouba, ordförande Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

Rikskonferensens sjunde programblock äger rum måndagen den 9 januari 19:10-20:10.

Mer information om Rikskonferensen 2023 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt tillgängliggör vi Rikskonferensen via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material