Tillbaka till föregående sida

Foto: David Roberts/Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2020-12-29

Programblock 9 under Rikskonferensen 2021: Styrning av det civila försvaret och lärdomar från pandemin

Vilka lärdomar kan vi dra från pandemin och hur ska olika aktörer arbeta med att förstärka det civila försvaret under den kommande inriktningsperioden och framåt? Under Rikskonferensens nionde block kommer vi att diskutera styrningen av det civila försvaret, från nationell-, regional- och lokal nivå, samt avsluta med en inblick i individens roll i beredskapen.

Programblocket inleds med ett anförande av Camilla Asp, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) om utvecklingen av det civila försvaret. Hur kan försvarsbeslutet omsättas i praktiken och vilken roll har MSB, andra offentliga aktörer, privata aktörer samt enskilda individer för framtidens civila försvar?

Barbro Holmberg, särskild utredare om civilt försvar, kommer att relatera utredningens slutsatser till lärdomar från krishanteringen under pandemin och hur Sverige kan rustas för att hantera flera kriser. Slutbetänkandet av utredningen om civilt försvar kommer att presenteras i början av mars 2021.

Programblocket fortsätter med ett anförande av Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som kommer att fokusera på kommunernas roll i det civila försvaret.

Pär Eriksson, forskningsledare på FOI, kommer att prata om hur offentliga aktörer kan arbeta för att dra lärdom av pandemin men samtidigt inte begränsa beredskapsarbetet till några enstaka typer av kriser som man har erfarenhet av i närtid.

Därefter kommer Misse Wester, professor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet på Lunds universitet, att tala om individens roll kopplat till beredskap och motståndskraft.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset, och Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen, kommer sedan i varsin film att delge sina organisationers erfarenheter av frivilliginsatser under pandemin.

Avslutningsvis kommer ledare från två politiska ungdomsförbund, Matilda Ekeblad, (MUF) och Philip Botström (SSU) kommentera och ge sina politiska reflektioner kring de frågor och utmaningar som har belysts av föregående talare.

Rikskonferensens nionde programblock kommer preliminärt att äga rum mellan tiden 13:40-15:00, tisdagen den 12 januari. Se hela programmet för Rikskonferensen här.

Se Rikskonferensens nionde block här.

Dela

Relaterat material