Tillbaka till föregående sida

Publicerat: 2022-01-03

Programblock 9 under Rikskonferensen 2022: Civil beredskap och den nya informationsmiljön

Vad menas med civil beredskap i ett samhälle där hotbilden breddats?

Felaktig och missvisande information kan användas som påtryckningsmedel eller till och med ett vapen i en hybridkonflikt. Dessutom innebär spridningen av inte medvetet felaktig, men inte desto mindre övertygande, missinformation stora svårigheter för offentliga, privata och ideella aktörer att agera i kris och höjd beredskap. Detta eftersom deras arbete bygger på ett förtroende mellan individ och samhälle som undermineras av missförstånd och ryktesspridning. Under pandemin har vi till exempel sett utbredd vaccinskepsis i stora delar av världen, vilket kan ha lett till mer omfattande smittspridning. Den här typen av problem skapar också sårbarheter vad gäller klimatet, eftersom förnekande av klimatförändringarna är ett hinder på vägen mot en hållbar värld. På sikt är ett bristande mellanmänskligt och samhälleligt förtroende skadligt för vår demokrati.

Vi vill med den här programpunkten lyfta vår civila beredskap och diskutera vad man kan göra för att stärka motståndskraften mot bl a påverkansoperationer och andra informationsrelaterade hot.

Första talaren är Charlotte Petri-Gornitzka som är ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon kommer gå in närmare på hur MSB kan bidra till en stärkt civil beredskap och krisledning.

Därefter hör vi Henrik Landerholm, generaldirektör för den nya myndigheten för psykologiskt försvar (MPF), som ger oss sin bild av hur framtiden för arbetet för ett motståndskraftigt samhälle ser ut.

Sveriges radios VD Cilla Benkö och Google Sveriges samhällspolitiska chef Sara Övreby talar därefter om yttrandefrihet och oberoende medier när krisen eller kriget kommer.

Slutligen hör vi Jack Werner, journalist och författare,som ger sin syn på hur samhällets aktörer kan bli bättre på att bemöta falsk information.

Kommentatorer är Romina Pourmokhtari, förbundsordförande LUF och Aida Badeli, språkrör för Grön Ungdom.

Rikskonferensens nionde programblock äger rum mellan 14:30-16:05, tisdagen den 11 januari.

Se programmet för Rikskonferensen 2022 i sin helhet här.

Se Rikskonferensen live eller i efterhand på vår hemsida eller via Youtube.

Dela

Relaterat material