Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2022-12-29

Programblock 9 under Rikskonferensen 2023: Nästa steg – civil beredskap för en orolig omvärld

För drygt 80 år sedan pågick andra världskriget och då bildades Folk och Försvar för att öka kunskap om vad var och en i samhället kunde bidra med. Folkförankring och engagemang för vår fred, säkerhet och suveränitet ansågs viktigt för samhällets motståndskraft att möta ett militärt angrepp – lika viktigt då som nu. I dag är det säkerhetspolitiska läget mycket allvarligt och många säkerhetspolitiska experter och politiker uttrycker återkommande att läget inte har varit så allvarligt sedan andra världskriget. Detta har lett till att Sverige under våren 2022 valde att ansöka om medlemskap i Nato, ett historiskt beslut efter Sveriges långa tid av alliansfrihet. Det nionde programblocket knyter an till Folk och Försvars syfte från 1940-talet – att öka kunskap och diskussion om hur individer såväl som samhället i stort kan bidra med motståndskraft för att möta olika typer av samhällskriser eller ett väpnat angrepp.

Vi inleder med att rikta blicken mot den nationella nivån och specifikt MSB som är den myndighet som samordnar stora delar av det civila försvaret. Detta blir ett viktigt myndighetsperspektiv och en övergripande inledning av programblocket för att sedan få höra ett uppföljande perspektiv från näringslivet, som är en mycket viktig del av totalförsvaret, framför allt med anledning av vår pågående återuppbyggnad av det civila försvaret. Därefter hör vi regionala perspektiv från Gotland och specifikt hur det civila och militära försvaret konkret har samverkat för att återetablera försvarets närvaro på ön och viktiga generella lärdomar om civil-militär samverkan. Programblocket avslutas med  ett panelsamtal om individens ansvar och möjligheter att bidra till svensk totalförsvarsförmåga.

Talare

  • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
  • Marcus Wallenberg, ordförande SEB
  • Mattias Ardin, chef Mellersta militärregionen Försvarsmakten
  • Anders Flanking, landshövding Gotland
  • Britt Bohlin, särskild utredare om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap
  • Susanna Gideonsson, ordförande Landsorganisationen (LO)
  • Heléne Rådemar, ordförande i Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS)

Rikskonferensens nionde programblock äger rum tisdagen den 10 januari 13:45-15:15.

Mer information om Rikskonferensen 2023 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt tillgängliggör vi Rikskonferensen via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material