Tillbaka till sökning

Tillbaka
Artiklar

Publicerat: 2015-06-28

Säkerhetspolitisk sommar

Folk och Försvars seminarier i Almedalen 2015 sammanfattar ett intensivt år för svensk och internationell säkerhet.

Feministisk säkerhetspolitik har diskuterats flitigt under det senaste året. Måndag 29 juni tar vi upp begreppet och dess praktiska betydelse med kabinettssekreterare Annika Söder, Försvarsmaktens insatschef, samt ordföranden för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Parallellt med diskussionerna om feministiska perspektiv på fred och säkerhet blir relationerna mellan Ryssland och stora delar av övriga Europa alltmer spända. Tisdag 30 juni gör vi därför en djupdykning i rysk säkerhetspolitik, i teori och praktik – vad vill Rysslands ledning, och hur ska Sverige hantera det ryska agerandet? Här medverkar försvarsminister Peter Hultqvist, ÖB Sverker Göranson samt experter från FOI och Försvarshögskolan.

Vi tar också – tillsammans med Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) och SSF Stöldskyddsföreningen – ett helhetsgrepp på säkerhetsskydd i Sverige. Med i denna diskussion den 1 juli om samhällets säkerhet finns bland andra säkerhetspolischefen Anders Thornberg, generaldirektör Helena Lindberg (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt statssekreterare Ann Linde.

Den yttersta prövningen för svensk säkerhet finns vid krig eller risk för krig. Det militära försvarets storlek och förmågor diskuteras flitigt, men mindre uppmärksamhet och resurser ges åt det civila försvaret. På eftermiddagen onsdag 1 juli reder vi därför ut det civila försvarets behov, ur nationellt och (faktiskt) gotländskt perspektiv.

Samtidigt som Sveriges säkerhet diskuteras mer än på länge så fortsätter det svenska deltagandet i internationella insatser, just nu genom Försvarsmaktens bidrag till FN-insatsen MINUSMA i Mali. Vi avslutar därför onsdag 1 juli med att samla företrädare för politik, försvarsmakt och forskning för att ge en lägesbild från konflikterna i Mali och FN:s förmåga att bidra till fred och stabilitet.

Problemen med upprorsgrupper och sviktande eller illegitima stater uppstår på fler platser i världen. Tillsammans med Utrikespolitiska institutet tar vi på torsdagen 2 juli upp kopplingarna mellan IS/Daesh och Boko Haram, och diskuterar det internationella svaret på deras framväxt.

I takt med den ökning av väpnade konflikter och humanitära katastrofer som vi sett inte minst under det senaste året så aktualiseras gråzonerna mellan civilt och militärt alltmer. Vi diskuterar ämnet fredag 3 juli, med utrikes- och försvarspolitiker, samt representanter för Svenska Afghanistankommittén och Rädda Barnen.

Samtliga våra seminarier webbsänds live eller spelas in och läggs på vår hemsida – du hittar en fullständig spellista här. Följ våra seminarier under Almedalsveckan för perspektiv på och diskussion om säkerhetspolitik i Sverige och världen.

Relaterat material