Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2020-12-18

Programblock 1 under Rikskonferensen 2021 – Utblick efter pandemin: perspektiv på Sverige och världen

2020 har varit ett år där coronapandemin har påverkat såväl samhälle som individ. Vi kan ännu inte förutsäga när pandemin är över men efter snart ett år där människor, samhällen och världen har behövt ställa om till en ny vardag med helt nya förutsättningar finns det många lärdomar att dra. Under 2021 och framåt behöver vi också ställa oss frågan: Vad kan vi förvänta oss efter pandemin? Årets Rikskonferens inleds med ett programblock med fokus på Sveriges säkerhetspolitik och det säkerhetspolitiska omvärldsläget efter pandemin.

Utrikesminister Ann Linde kommer att hålla ett inledande tal om svensk säkerhetspolitik och vad vi har att vänta efter pandemin. Vilka utmaningar väntar och hur kan Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten utvecklas?

Programblocket fortsätter med ett tal från Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. Ulf Kristersson kommer som ledare för det största oppositionspartiet tala om hur Sverige, säkerhetspolitiken och världen bortom pandemin kan se ut. Vad har vi att vänta oss och vilka säkerhetspolitiska utmaningar är viktiga att belysa inför framtiden?

Avslutningsvis kommer ledare från två politiska ungdomsförbund, Aida Badeli (Grön Ungdom) och Nike Örbrink (KDU) kommentera och ge sina politiska reflektioner kring de frågor och utmaningar som har belysts av föregående talare.

Rikskonferensens första programblock kommer preliminärt att äga rum mellan tiden 09:00-09:50, måndagen den 11 januari. Se hela programmet för Rikskonferensen här.

Se Rikskonferensen live eller i efterhand på vår hemsida eller via Youtube.

Dela

Relaterat material