Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2020-12-20

Programblock 2 under Rikskonferensen 2021: Framtidens krigföring och konflikter

Hur kan nutida trender påverka framtidens krigföring och konflikter? Utöver traditionella domäner för krigföring som luft, mark och sjö börjar andra domäner få en allt större betydelse, alltifrån krigföring i rymden och cyberhot till biologisk-, kognitiv- och psykologisk krigföring. Ny teknik och staters möjligheter att använda påtryckningsmedel för att uppnå sina syften, exempelvis genom desinformationsspridning, är nutida trender som på olika sätt kan prägla utvecklingen av framtidens krigföring och konflikter.

Utöver detta ser vi idag alltfler konfliktytor (exempelvis vattenbrist och torka och missnöjda medborgare och stora folkliga protester) som kan eskalera till storskaliga konflikter framöver. Under Rikskonferensens andra programblock kommer vi att fördjupa oss i de olika försvars- och säkerhetspolitiska skeenden som formar morgondagens hotbild och hur Sverige tillsammans med sina säkerhetspolitiska samarbetspartners kan se till att hålla jämna steg med den utvecklingen.

Carl Bildt, före detta statsminister och utrikesminister, inleder konferensens andra programblock med ett anförande om hur olika doktrinella och teknologiska trender kan forma framtidens krigföring.

Robert Egnell, rektor för Försvarshögskolan, fortsätter programblocket med att framföra ett fördjupande perspektiv på hur framtidens konflikter kan uppstå och ta sig i uttryck.

Programblocket fortsätter med att Jens Mattsson, generaldirektör för FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) adresserar hur Sverige som ett litet land kan ha förutsättningarna för att ha avancerade teknologier under de kommande 10–15 åren?

Blocket avrundas med kommentarer och reflektioner om ovanstående anföranden och ämnen tillsammans med Amanda Wollstad, chefredaktör för Svensk Tidskrift, och Catarina Kärkkäinen, redaktör för Timbros nättidskrift Smedjan.

Rikskonferensens andra programblock kommer preliminärt att äga rum mellan tiden 10:10-11:10, måndagen den 11 januari. Se hela programmet för Rikskonferensen här.

Se Rikskonferenses andra block här.

 

Dela

Relaterat material