Tillbaka till föregående sida

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Artiklar

Publicerat: 2018-12-03

Vad får Försvarsmakten kosta 2019?

Försvarsmakten har under ett antal år fått allt mindre medel för sin verksamhet, i relation till BNP. För att myndigheten ska kunna leverera den förmåga politikerna beställt i och med försvarsbeslutet 2015 krävs ytterligare medel. Inför 2019 har ytterligare resurser begärts av Försvarsmakten och för tiden 2019 – 2021 har myndigheten nu redovisat att det saknas totalt 21 miljarder kronor i relation till övergångsbudgeten. För 2019 saknas 3,5 miljarder, 2020 6,4 miljarder och 2021 10,8 miljarder. Hur motsvaras detta av partiernas egna budgetförslag i Riksdagen?

ÖVERGÅNGSREGERINGENS BUDGETFÖRSLAG

Då Sverige vid tiden för när en statsbudget skulle presenteras hade en övergångsregering var det också en övergångsbudget som lades fram. Det är administrativ budget som i princip saknar politiska förslag. En sådan budget läggs för att samhällsfunktioner som får intäkter från staten ska kunna fortsätta sin verksamhet och få täckning för kostnadsökningar. Men, budgeten innehåller inga reformförslag. Detta leder också till att de förstärkningar försvarsmakten efterfrågat heller inte finns med i budgeten – även om det ekonomiska utrymmet skulle finnas.

Enligt övergångsbudgeten kommer inte försvarsmakten få några extra tillskott, utöver vissa uppräkningar. Bland annat räknas anslag som används för förvaltnings- och investeringsändamål upp.

I budgetpropositionen framgår att Försvarsmakten föreslås få 51,4 miljarder 2019, 52,3 miljarder 2020 och 53,4 miljarder 2021.

Här kan du läsa budgetpropositionen.

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna lovade strax innan valet 2018 att de under den kommande mandatperioden, 2018 – 2022, om de får bilda regering, skulle tillskjuta medel till Försvarsmakten. Partiet utlovade att försvarsanslaget vid utgången av mandatperioden, alltså senast 2022, ska komma att uppgå till minst 60 miljarder kronor.

Partiet har i riksdagen inte lagt något eget budgetförslag, vilket är praxis för att parti som ingår i sittande regering.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas förslag,

MODERATERNA

Inför 2019 föreslår Moderaterna i sitt budgetförslag en höjning av anslaget med dryga 3,5 miljarder kronor.
Partiet skriver också i sin budgetmotion att man på sikt vill att Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP och att ambitionen är att göra detta under en tioårsperiod. Vidare skriver Moderaterna att de tillmötesgår Försvarsmaktens begäran om 18 miljarder kronor extra den kommande treårsperioden. Detta har förändrats sedan Försvarsmakten redovisat nya siffror. Partiet skriver inte hur dessa 18 miljarder ska fördelas under treårsperioden.

Här kan du läsa Moderaternas budgetförslag.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna har i sin budget föreslagit att anslagen som berör Försvarsmakten ska ökas med ca 7,2 miljarder kronor för året 2019. Partiet föreslår att försvarsanslaget senast inom tio år ska öka till minst 2,5 % av BNP. För åren 2020 och 2021 föreslår Sverigedemokraterna 8,3 respektive 12,3 miljarder ytterligare.

Här kan du läsa Sverigedemokraternas budgetförslag.

CENTERPARTIET

Centerpartiet föreslår en ökning av försvarsanslaget med 3,5 miljarder kronor för budgetåret 2019. På längre sikt vill partiet att försvarsutgifterna ska uppgå till 2 % av BNP. Partiet föreslår ytterligare 6,4 miljarder 2020 och knappt 10,8 miljarder 2021.

Här kan du läsa Centerpartiets budgetförslag.

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet lägger inget eget budgetförslag för budgetåret 2019.

KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna skjuter i sitt budgetförslag för 2019 till 871 miljoner i jämförelse med övergångsregeringens förslag. Partiet vill att försvarsanslagen på sikt ska uppgå till 2 % av BNP. För åren 2020 satsar partiet ytterligare 2,4 miljarder kronor och 2021 knappt 3,8 miljarder ytterligare.

Här kan du läsa Kristdemokraternas budgetförslag.

LIBERALERNA

Liberalerna skjuter i sitt budgetförslag till knappt 4 miljarder kronor till försvarsmakten under budgetåret 2019. Partiet vill att försvarsanslagen ska uppgå till minst 2 % av BNP inom en tioårsperiod.
Liberalerna skriver i sin budgetmotion att ”Under budgetperioden 2019–2021 tillför vi 24 miljarder kronor ytterligare till Försvarsmakten.

Här kan du läsa Liberalernas budgetförslag.

MILJÖPARTIET

Partiet har i riksdagen inte lagt något eget budgetförslag, vilket är praxis för att parti som ingår i regeringen.

HUR HAR VI GJORT SAMMANSTÄLLNINGEN?

Samtliga partiers budgetförslag som lagts i riksdagen har gåtts igenom. De anslag som räknats in i de som kommer försvarsmakten tillgodo är UO6 anslag 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4. Samt UO5 anslag 1:2. Siffror kan skilja på marginalen då summor avrundats.

 

David Bruhn
Programansvarig försvarspolitik

Dela

Relaterat material