Tillbaka till föregående sida

Helgeandsholmen, Foto: Lars Mæhlum (CC BY SA 3.0)
Artiklar

Publicerat: 2022-11-24

Vad får svenskt försvar kosta 2023?

Regeringen presenterade för ungefär två veckor sedan 2023 års budget. Igår, 23 november presenterade de sista riksdagspartierna sina budgetmotioner. I denna artikel går vi igenom respektive partis budgetprioriteringar för utgiftsområde 6, anslagen 1:1 till 1:13. Anslaget 1:13 är nytillkommet för 2023 och utgörs av Myndigheten för totalförsvarsanalys.

I regeringens förslag ökar utgifterna från budgeterat för 2022 om  ca 74,8 miljarder kronor till ca 87,9 miljarder kronor för 2023. Beräknat för 2024 är 107 miljarder kronor och för 2025 116 miljarder. Bakom budgeten står Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i samarbete med Sverigedemokraterna. Därför lägger heller inget av dessa partier egna motioner på respektive utgiftsområde. De lägger heller inte motioner som är budgetpåverkande.

Socialdemokraterna

Socialdemokraternas budget, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, avviker inte på någon punkt från regeringen och partiet vill således se samma ekonomiska utveckling som regeringen. Den politik som förs på området förs av tradition i stor utsträckning genom konsensus och detta är ett resultat av det. Inga stora svängningar ska uppstå vid ett regeringsskifte på området.

Partiets ledamot i försvarsutskottet, tillika ordförande av utskottet och f.d. försvarsminister Peter Hultqvist konstaterar i motionen ”[…] så innebär det att försvarsmaktens ekonomiska resurser under tidsperioden 2014 till 2025 ökar med cirka 100 procent.”.

Vidare konstateras i motionen att ”Den viktigaste utmaningen just nu är att så snabbt som möjligt få ett bejakande svar på svensk och finsk ansökan om Natomedlemskap.” samt att man från Socialdemokraternas sida vill se hela området Skandinavien från Arktis till Östersjön som en operativ helhet. Man vill också se ett ytterligare fördjupat samarbete med USA genom upprättande av ett så kallat DCA – Defence Cooperation Agreement, se betydelse längst ned.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har valt en något okonventionell väg i sitt budgetarbete för 2023 och valt att lägga en, nästan komplett budget, man har helt enkelt lagt budgetmotioner på samtliga utgiftsområden förutom UO6 Försvar och samhällets krisberedskap. Vill man läsa om Vänsterpartiets försvarspolitiska prioriteringar för 2023 får man i stället vända sig till deras samlade budgetmotion ”En rättvis väg genom krisen – Vänsterpartiets budgetmotion för 2023”. Partiet tydliggör inget rörande försvars och krisberedskapspolitiken i motionen utöver att de står bakom regeringens budgetprioriteringar i sin helhet för utgiftsområdet.

Centerpartiet

Centerpartiet är det parti som sticker ut för budgetåret 2023 och väljer att dra ned på medlen till utgiftsområdet. Totalt drar man ned utgiftsområdet med 25 miljoner kronor till skillnad från samtliga andra partier. Försvarets Radioanstalt får 50 miljoner kronor mindre mot regeringens budget och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får 25 miljoner kronor mer än mot regeringens förslag.

Miljöpartiet

Miljöpartiet till skillnad från Centerpartiet väljer i stället att lägga mer resurser på utgiftsområdet, totalt 1,8 miljarder kronor mer än regeringen. Det motsvarar en höjning mot regeringens förslag om ca 2 %. Miljöpartiet ökar Totalförsvarets forskningsinstituts anslag med 40 miljoner kronor, Kustbevakningen får 25 miljoner kronor mer, Krisberedskapen höjs med 1 miljard kronor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får 750 miljoner kronor mer än vad regeringen anslår.

Miljöpartiet understryker vikten av att ha balans i totalförsvaret och skriver ”Till skillnad från regeringens förslag, vill Miljöpartiet se en större satsning på det civila försvaret och krisberedskapen.”. Partiet poängterar också att ett starkt civilt försvar krävs för att det militära försvaret ska fungera som avsett.

Defence cooperation agreement – DCA

En formell överenskommelse som skapar ett rättsligt ramverk mellan de signerande parterna. Överenskommelsen underlättar samarbete på ett så grundläggande sätt som möjligheter att koordinera policyutveckling, forskning och utveckling, gemensamma övningar, utbildningar och träning, upphandling av materiel och utbyte av hemligstämplad information. Är du intresserad av att läsa mer rekommenderas ”Defense Cooperation Agreements and the Emergence of a Global Security Network” publicerad av Cambridge University Press

Hur har vi gjort sammanställningen?

Samtliga partiers budgetförslag som lagts i riksdagen har gåtts igenom. De anslag som räknats in är 1:1 till 1:13.

David Bruhn
Programansvarig försvarspolitik

Artikelbilden är licensierad under Creative Commons — CC BY-SA 3.0

Dela

Relaterat material