Tillbaka till föregående sida

Foto: Tomas Malik/Unsplash
Artiklar

Publicerat: 2021-05-29

Sveriges Veteranförbund om Veterandagen

Sveriges Veteranförbund (SVF) är en är en ideell organisation för Sveriges civila och militära utlandsveteraner och deras anhöriga.

SVF är förbundet som engagerar sig, före, under och efter insats och för veteranernas och deras anhörigas intressen. Vi bevarar och utvecklar den kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser.

Vår värdegrund vilar på FN:s stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter. Vi arbetar aktivt med jämställdhet, för jämlikhet och respekt för alla människors lika värde.

Sveriges Veteranförbund är partipolitiskt och religiöst obundet.

Vi vill påverka samhället och verka för ett ständigt utvecklat omhändertagande av Sveriges veteraner som är en grupp vi ska vara väldigt stolta över.

Sveriges veteraner är lite av en folkrörelse. Svenskar har innehaft ca 100.000 befattningar ute i världen i olika former av internationell tjänstgöring. Alla dessa personer har lågt räknat uppemot 500 000 nära anhöriga som i hög grad har berörts av de ofta riskfyllda och påfrestande uppdragen.

Vi värnar om våra medlemmar. Det viktigt att sprida kunskap om utlandsveteraner och att se veteranerna med sina erfarenheter som en resurs i samhället.

Sveriges veteranförbund förbund har drygt 5 000 medlemmar fördelat på 27 lokala föreningar med ca 40 träffplatser runt om i Sverige. Hos oss är det verksamhet på lokal nivå under årets alla dagar. Merparten av verksamheten består av att arrangera aktiviteter för medlemmarna och vi har ofta utåtriktade aktiviteter för att komma i kontakt med nya utlandsveteraner.

Det är viktigt för oss att ge kamrat- och krisstöd till veteraner som varit med om svårigheter.

Vi driver ett aktivt kamratstöd, och ett exempel på det är vår kamratsstödslinje som bemannas av veteraner varje dag, året runt.

En av våra viktigaste aktiviteter är att fira Veterandagen varje år den 29 maj. Det är en dag då vi samlas och minns och hedrar Sveriges utlandsveteraner vid lokala ceremonier. Veterandagsarrangemang organiseras av lokalföreningarna på ett 20-tal orter runt om i landet och nya firanden tillkommer för varje år.

I Stockholm genomför Försvarsmakten en pampig statsceremoni på Djurgården med tusentals veteraner som gäster vid vårt nationella veteranmonument. Det är ett mycket uppskattat arrangemang bland SVF:s medlemmar.

Sveriges Veteranförbund säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga.
Tack vare ekonomiska bidrag från privatpersoner och företag kan Gula Bandet stötta veteraner och deras familjer med kamratstöd och ekonomiska bidrag för att hjälpa veteraner som får det svårt efter avslutad utlandstjänstgöring.

Beslut om insatser i utlandet med svensk personal fattas av riksdagen.

Det innebär att samtliga politiska partier är direkt delaktiga i och ansvariga för utformningen av Sveriges veteranpolitik.

Vi i Sveriges Veteranförbund har tagit fram ett idéprogram för en hållbar veteranpolitik för Sverige i framtiden. De mål och prioriteringar vi presenterar är välavvägda och realistiska och syftar till att förbättra situationen för landets veteraner och effektivisera en för Sverige viktig verksamhet.

SVF:s utgångspunkt är att en ansvarsfull veteranpolitik, med individen i centrum, är bra för Sverige!

 

Sverker Göranson

Ordförande Sveriges Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund är en del av World Veterans Federation (WVF).
Förbundets höge beskyddare är H.K.H. Prins Carl Philip.
Dela

Relaterat material