Kalenderhändelse

Kvinnor i organiserad brottslighet

Män och pojkar är överrepresenterade i brottsstatistiken för grova våldsbrott, men antalet kvinnor som döms för liknande brott blir fler. Vilken roll har kvinnorna inom den organiserade brottsligheten och varför vet vi så lite om dem?

Läs mer

Årsmöte 2023

Folk och Försvars årsmöte äger rum den 27 april 2023 för representanter från våra medlemsorganisationer.

Läs mer

Säkerhetspolitisk grundkurs

Säkerhetspolitisk Grundkurs är en heldagsutbildning för unga från Folk och Försvars medlemsorganisationer. Utbildningen riktar sig till dig som är mellan 18-25 år och som har ett intresse av försvars- och säkerhetspolitik

Läs mer

Paradigmskifte i kärnvapenfrågan?

I ljuset av kriget i Ukraina – vilken roll spelar kärnvapen i modern krigföring och hur ser riskerna ut för ökad kärnvapenspridning framöver? Den 6 mars arrangerar Folk och Försvar ett fördjupande seminarium om kärnvapenhotet – idag och i framtiden.

Läs mer

Säkerhetspolitisk grundkurs

Säkerhetspolitisk Grundkurs är en heldagsutbildning för unga från Folk och Försvars medlemsorganisationer. Utbildningen riktar sig till dig som är mellan 18-25 år och som har ett intresse av försvars- och säkerhetspolitik

Läs mer