Kalenderhändelse

Kapprustning, rymdskrot och satelliter

Det ökade intresset för rymden och de satsningar som nu görs från flera håll utger en roll för Sveriges säkerhet. Vilka är hoten mot Sveriges säkerhet kopplat till rymden och hur beroende är vi av rymden?

Läs mer

Utsikterna för fred i Mellanöstern

I det här poddavsnittet vill vi, genom att ta avstamp i det pågående kriget i Gaza, försöka förstå den regionala kontexten i Mellanöstern och var nycklarna för fred och stabilitet står att finna.

Läs mer

Säkerhetsutvecklingen i Sahel och dess betydelse för Europa

Sahel-regionen i Afrika har kommit att hamna i centrum för regionala spänningar, internationella intressekonflikter och lokala uppror under de senaste åren, mest uppmärksammat genom de militärkupper som ägt rum i flera länder i regionen under 2020-talet. Varför ser säkerhetsutvecklingen ut som den gör?

Läs mer

När krisen kommer smygande

Smygande kriser, såsom klimatförändringar, pandemier och antibiotikaresistens är hot som under en längre tid puttrar för att sedan explodera till en större samhällskris. Ofta känner vi till hoten men agerar inte förrän dess konsekvenser blir uppenbara. Varför blir det så?

Läs mer

Den systemhotande brottsligheten

I den politiska debatten idag talas det mycket om att den organiserade brottsligheten är systemhotande och ett hot mot svensk säkerhet. Vad menas egentligen med att den är systemhotande? Och på vilket sätt kan den hota vår säkerhet?

Läs mer