Kalenderhändelse

Studieresa till Norrbotten 2024

Folk och Försvar anordnande tillsammans med Regionalt Samverkansform i Norrbotten årets studieresa till Norrbotten mellan den 1 och 2 februari.

Läs mer

Privat och offentlig samverkan inom beredskap

Hur sker samverkan mellan det offentliga och privata när det kommer till frågor om beredskap? Givet de förutsättningar och verktyg som vi har idag, hur pågår arbetet? Går det att upphandla beredskap, vilka forum finns för samverkan och vilka goda exempel finns det att ta fasta på?

Läs mer

Referat rundabordssamtal: Unga och försvarsvilja – vad är det egentligen som vi ska försvara?

Om Sverige skulle hamna i en situation där vi skulle tvingas prioritera mellan det allra viktigaste, för att välja det som till varje pris ska försvaras och hållas fungerande, vad ska det vara? Mot denna frågeställning arrangerade Folk och Försvar den 10:e november ett rundabordssamtal om unga och försvarsvilja där skyddsvärden och hot mot Sverige diskuterades.

Läs mer