Kalenderhändelse

Folk och Försvar möter Gudrun Persson

Folk och Försvar möter Gudrun Persson för att diskutera hur den ryska politiska ledningen mår, hur utvecklingen ser ut i Ryssland och finns några tecken på att en samexistens mellan Ryssland och Europa går att uppnå?

Läs mer

Kampen mellan USA och Kina – hur påverkar det svensk säkerhet?

Stormaktsrivaliteten mellan USA och Kina har blivit allt mer aktualiserad. Konflikten späs på i och med rapporter om kinesiska spionballonger, ett teknik-krig och ett hårdare tonläge. Hur påverkar händelseutvecklingen svensk säkerhet? Kommer vår säkerhet att påverkas på ett annat sätt om vi blir medlemmar i Nato?

Läs mer
En man svingar sig ner från helikopter

Hur påverkar Wagnergruppen FN:s insatser?

Intervju med Överste Richard Gray, tidigare militärrådgivare på Sveriges FN-representation i New York, om hur privata militära företag påverkar FN:s internationella insatser, med ett särskilt fokus på den ryska Wagnergruppen och situationen i Mali.

Läs mer